Vlastník práv k bondovkám prehral spor o Dr. No

Celý spor začal 13. júna 2001, kedy nemecká mediálna spoločnosť Mission Productions podala prihlášku ochrannej známky na zápis slovného označenia „Dr.No“. Proti tomu vystúpila americká spoločnosť Danjaq vlastniaca práva k filmovej sérii James Bond, keďže prvá časť ságy sa volala práve Dr. No. Tvrdila, že existuje pravdepodobnosť zámeny so skoršími všeobecne známymi ochrannými známkami Dr. No a Dr. NO.

OHIM (Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu) však námietky zamietol s odôvodnením, že Danjaq nedokázala, že spojenia „Dr. No“ alebo „Dr. NO“ slúžili ako obchodné značky alebo že názov filmu Dr. No používala s obchodnými úmyslami. Vlastník práv sa teda obrátil na Súd prvej inštancie.

Tribunál však rozhodol v prospech nemeckej spoločnosti. Podľa jeho slov názov filmu z roku 1962 (v hlavnej úlohe so Seanom Connerym) indikuje umelecký pôvod a pomáha odlíšiť ho od ostatných častí série o špiónovi. Avšak neobsahuje v sebe žiadny obchodný pôvod. „Žalobca na označenie obchodného pôvodu tovarov používa označenia James Bond, 007 a Gun Symbol (symbol Bondovej pištole),“ odôvodňuje súd svoje rozhodnutie.

„Používanie označenia Dr. No na obaloch videokaziet, DVD, hudobných nahrávok, kníh, komiksov, plagátov, modelov automobilov a hodiniek nepredstavuje používanie ako ochrannej známky. Preto nemôžu byť označenia Dr. No a Dr. NO považované za nezapísané ochranné známky. Okrem toho, pokiaľ ide o postavy filmových hrdinov, žalobca nepreukázal, že uvedené označenia boli používané predo dňom podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva,“ dodáva.

Niektoré členské krajiny ako napríklad Nemecko či Švédsko poskytujú ochranu aj značkám, ktoré z diela vyplývajú, aby nedochádzalo k zámene názvov. Súd však upozornil na to, že „dokumenty, ktoré predložila Danjaq, boli príliš všeobecné, neobjektívne a pre spomínané krajiny v tomto smere nedostačujúce“.