Vojna o copyright opäť ožíva

Komisia na budúcí mesiac (26.2.) odštartuje konzultácie o nedostatkoch  existujúcej sústavy pravidiel pre elektronické obchodovanie. Predpokladá sa, že opäť sa môže otvoriť aj otázka, či majú poskytovatelia internetových služieb monitorovať dátový tok alebo nie. Platná európska legislatíva správcom sietí túto povinnosť nestanovuje. Na druhej strane, na základe súčasne platných smerníc môžu národné úrady požiadať firmy o poskytnutie zálohovaných informácií „s cieľom detekovať a predchádzať istým typom nelegálnych aktivít“.

Národné súdy v jednotlivých krajinách interpretujú súčasne platné ustanovenia smerníc rôzne. Príčinou je ich vágna a skôr všeobecná formulácia. Napríklad vo Francúzsku musela elektronická burza eBay odškodniť dizajnéra Louisa Vuittona pre to, že prostredníctvom nej niekto predával luxusný tovar, ktorý bol falošnou napodobeninou jeho diel. Pre ilustráciu, súd v Belgicku v prípade žaloby, ktorú podala tamojšia Asociácia belgických autorov (Sabam), zaujal mierne stanovisko. Belgickí autori podali žalobu na poskytovateľa internetových služieb Scarlet, ktorý údajne umožňoval nelegálne zdieľanie digitálneho obsahu.

„Chceme vyjasniť smernicu, aby sme sa vyhli rozdielnym interpretáciám zodpovednosti,“ povedal pre portál EurActiv dobre informovaný zdroj z kruhu Európskej komisie. Uistil, že EÚ sa bude snažiť o „vyrovnaný prístup“ a v rámci konzultácií bude klásť zúčastneným stranám „neutrálne“ otázky. Správa o jej záveroch by mala byť publikovaná v druhej polovici roka 2009, čím sa odštartujú práce na príprave návrhu revízie.

„Nová rovnováha“ v správe online ochrany autorských práv je v súčasnosti témou, o ktorej sa diskutuje aj v rámci vyjednávaní o tzv. Obchodnej dohode proti falzifikátom (ACAP). Mali by ju v budúcnosti podpísať EÚ, Japonsko, USA, Švajčiarsko a niekoľko ďalších krajín. Podľa uvoľneného predbežného návrhu, dohoda by mohla obsahovať „procedúry, ktoré umožnia vlastníkom práv, aby boli upozorňovaní na podozrenia z ich porušovania a aby mohli požiadať o rýchle poskytnutie informácií o údajných porušovateľov“.

Niektorí bruselskí analytici dokonca nevylučujú, že prebiehajúce vyjednávania o telekomunikačnom balíku sa nezastavia, aby sa na druhej strane mohla dosiahnuť dohoda o nových povinnostiach poskytovateľov internetového pripojenia. Cieľom je predovšetkým chrániť tvorivý priemysel, ktorý sa musel od základov reštrukturalizovať po tom, čo sa internet stal bežnou súčasťou života mnohých Európanov. Elektronické obchodovanie s autorskými právami je v dlhodobom hľadisku prínosné, súčasní aktéri však novým obchodným modelom veľmi neveria a snažia sa skôr držať tradície.

Čo sa týka poskytovateľov internetového pripojenia a správcov sietí, návrh nových pravidiel odmietajú. Ich reprezentanti poukazujú na skutočnosť, že monitoring dátového toku nie je bez nákladov, pričom sa nevie, „kto účet zaplatí“. Stanovisko IT priemyslu podporujú aj spotrebiteľské organizácie, ktoré takýmto spôsobom žiadajú slobodné zdieľanie a sťahovanie dátového obsahu.