Volanie po centralizovanej kontrole finančného sektora

Po tom, čo OECD zverejnilo neveľmi optimistické vyhliadky pre ekonomiku eurozóny v roku 2009, generálny sekretár organizácie Angel Gurria zdôraznil, že zavedenie kontroly a monitorovania medzinárodnej činnosti finančných inštitúcií operujúcich v rámci EÚ je kľúčovým.

„Dnešné okolnosti sú toho dôkazom,“ povedal Gurria počas tlačovej konferencii v Paríži. Vlna bankrotov hlavných medzinárodných skupín zaznamenaná v posledných mesiacoch podľa neho ukázala, že európsky systém sa musí spoliehať na urýchlené, jednorázové opatrenia na zamedzenie najnegatívnejších dôsledkov finančnej krízy.  Správa OECD, ktorá zahŕňa krajiny EÚ, USA, Kanadu a Japonsko volá po integrovanom prístupe k európskej kontrole.

„Možným riešením môže byť vytvorenie spoločnej inštitúcie na kontrolu finančného systému, alebo dozornej sústavy s centrálnou agentúrou pracujúcou v tandeme s národnými regulátormi,“ hovorí dokument.
OECD sa opiera o stanoviská prezidenta Európskej centrálnej banky Jeana-Clauda Tricheta, ktorý vyhlásil, že ECB je ochotná prevziať novú monitorovaciu úlohu, pokiaľ sa členské štáty dohodnú. „Verím, že je to možné,“ povedal minulý týždeň na konferencii v Paríži.

Kľúčovou prekážkou sú obmedzené právomoci banky, ktorá na základe svojho mandátu môže zakročiť len v rámci krajín eurozóny. Oveľa pravdepodobnejšie ako rozšírenie právomocí ECB je vytvorenie novej agentúry. Obidve myšlienky však odmietajú európske ťahúne – Nemecko a Veľká Británia. Sú sídlom mnohých nadnárodných skupín a viac im vyhovuje koncept kolegiálnej kontroly, ktorá im umožní kontrolovať pobočky aj v iných krajinách EÚ. Proti tomu sú však štáty na východe EÚ, ktoré si chcú udržať kontrolu nad vlastným bankovým sektorom. Centralizovanú reguláciu otvorene podporuje Francúzsko a Taliansko.

Európska komisia doteraz odmieta spoločný dozorný orgán. Odvoláva sa na protichodné stanoviská národných vlád.

Ďalšie kroky:

  • 19-20 Marec 2009: De Larosierova skupina by na európskom summite mala prezentovať svoje návrhy.
  • 2 Apríl 2009: G20 summit v Londýne.