Volkswagen stratí „špeciálnu ochranu“ štátu

Krátka správa

Spomínaný zákon garantoval nemeckej federálnej vláde, a vláde Dolného Saska, zachovanie vplyvu vo firme bez ohľadu na to, aké množstvo akcií vlastnia. V roku 2005 ho pred ESD napadla Európska komisia, podľa ktorej odporuje pravidlám Únie pre voľný pohyb kapitálu.

Zákon okrem iného stanovujem že:

  • federálna vláda a vláda Dolného Saska majú každá právo posielať dvoch zástupcov do dozornej rady VW, ak vlastnia nejaké akcie (tzv. zlaté akcie)
  • ostatní akcionári môžu vykonávať iba hlasovacie práva ekvivalentné 20% akcií VW, a to aj ak majú vyšší podiel,
  • na valnom zhromaždení firmy je možné schváliť rozhodnutie len vtedy, ak zaň hlasujú držitelia 80% akcií – čo je o 5% viac, než stanovuje štandardne nemecký zákon.

Nemecká vláda predala svojich bývalých 20%, je však stále zastúpená vo vedení firmy. Dolné Sasko stále vlastní svojich 20,8% akcií čo znamená, že môže zablokovať akékoľvek rozhodnutie Valného zhromaždenia akcionárov, a tým firmu prakticky kontroluje aj so svojim pätinovým podielom.

Európsky súdny dvor podporil argument Komisie, že zákon obmedzuje slobodný pohyb kapitálu, pretože obmedzuje možnosť investorov participovať vo firme. Ďalej tvrdí, že „zlaté akcie“ a právo menovať zástupcov do dozornej rady pravdepodobne odrádza investorov z iných členských krajín.

Hoci súdny dvor argumentoval voľným cezhraničným pohybom kapitálu, z jeho rozhodnutia pravdepodobne najviac získa iná nemecká firma – Porsche. Tá už získala 31% akcií VW a povráva sa, že chce nad ním prebrať kontrolu. Porsche, ako výrobca luxusných automobilov, chce získať väčšinu vo Volkswagene aby diverzifikoval svoje portfólio produktov a tým čiastočne obišiel pravidlá EÚ pre výrobcov automobilov, ktoré obmedzujú emisie CO2.

Rozhodnutie ESD bolo zo záujmom sledované aj z iného dôvodu – má totiž paralely s podobným prípadom OMV – MOL. Rakúska energetická firma OMV sa snaží prebrať kontrolu nad maďarským MOL, vláda v Budapešti chce tomu zabrániť legislatívou, ktorá v mnohom vychádza práve z „VW-Gesetz“.

Celý prípad je zaujímavý aj zo slovenského hľadiska. Volkswagen zamestnáva na Slovensku približne 11 000 ľudí a tak by mohli mať akékoľvek zmeny vo výrobnej stratégii dopady aj na našu zamestnanosť. Podnik je okrem toho jedným z ťahúňov slovenského exportu.