Voľné nedele idú do parlamentu

Zdroj: TASR

Novela Zákonníka práce z dielne KDH hovorí, že „vo sviatok, vrátane nedieľ nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovarov konečnému spotrebiteľovi“.

Výnimku zo zákazu predaja tovarov by tvorili prevádzky ako sú benzínové stanice, lekárne, bufety na letiskách, železničných staniciach, či predajne so suvenírmi. Novela sa tiež netýka služieb ani pracovníkov v priemysle.

Podľa predkladateľov, poslancov Július Brocku a Alojza Přidala, je voľná nedeľa súčasť kultúrneho spôsobu života v Európe  a prispieva k zosúlaďovaniu rodinného a pracovného života. Tvrdia, že zamestnanci v maloobchode sú prevažne ženy, ktoré sa v nedeľu nemôžu venovať rodinám.  „Ak má otec „nedeľu“ v pondelok, matka v stredu a deti v nedeľu, narúša to vzťahy v rodinách“, píšu poslanci v predkladacej správe.  

Argumentujú tiež, že v Európe je sviatočný charakter nedele chránený zákonom takmer vo všetkých „starých“ členských štátoch EÚ (Nemecko, Rakúsko) ale aj mimo nej, napríklad v Nórsku a Švajčiarsku.

Najvyššie tržby

Ministerstvo hospodárstva hovorí, že zákaz nedeľného predaja by mal negatívny vplyv na ekonomiku, podnikateľské prostredie, spotrebiteľov a v konečnom dôsledku aj na samotných zamestnancov.

Problém má aj s tým, že takto nastavený zákaz by predstavoval „diskriminačný prístup štátu k vybranej skupine podnikateľov, pretože zákonom obmedzený čas produkcie nie je plošný, ale selektívny.“

„Ekonomicky by sa dotkol veľkej skupiny živnostníkov prevádzkujúcich malé prevádzky v obchodných centrách, v ktorých tržby v nedeľu a cez sviatky, keď je návštevnosť centier najväčšia, tvoria významný zdroj príjmov. Na tieto prevádzky by mohol mať zákaz priam likvidačný účinok, pretože by ovplyvnil ich schopnosť uhrádzať nájomné za priestory,“ tvrdí hovorca MH SR Stanislav Jurikovič.

Dopady na rozpočet

Poslanecký návrh uvádza, že zmena nebude mať dopad na štátny rozpočet. Jeho súčasťou je vyjadrenie sekcie rozpočtovej politiky MF SR ktorá, „berie na vedomie“, že návrh nemá rozpočtové dôsledky.

Tlačové oddelenie MF SR dodáva, že prehlásenie predkladateľov o nulovom vplyve na verejné financie „je tvrdenie uvedených poslancov“ a ministerstvo ho len zobralo na vedomie.

Rezort hospodárstva naopak vidí explicitný negatívny dopad na štátnu kasu. „Zákaz by sa podľa návrhu mal vzťahovať ročne na 64 dní, čo by predstavovalo významný výpadok tržieb a príjmov a spôsobil by zníženie príjmov štátneho rozpočtu na daniach  aj poisťovní na odvodoch.“  

Zamestnanci 

Názory obchodníkov sa líšia. Združenie obchodu a cestovného ruchu (ZOCR) sa vzhľadom na nejednotnosť názorov svojich členov k novele nechce vyjadrovať.

Tlačový hovorca spoločnosti Lidl Tomáš Bezák hovorí, že počas najväčších sviatkov v roku ako sú Veľká noc a Vianoce poskytujú zamestnancom viac voľna ako väčšina konkurencie. „V prípade schválenia tohto zákona musí platiť pre všetky predajné formáty bez rozdielu zamerania či veľkosti predajnej plochy, aby nevznikali konkurenčné výhody pre účastníkov trhu“, hovorí Bezák.

Slovenská skupina COOP Jednota má úpravu otváracích hodín v maloobchode dlhodobo vo svojej agende. „Sme toho názoru, že maloobchodné prevádzky by mali byť v nedeľu a vo sviatky zatvorené, pričom zdieľa argumentáciu predkladateľov ohľadne žien a starostlivosti o maloleté deti,“ hovorí Martin Katriak, podpredseda COOP Jednota Slovensko.

Súhlasili by s rovnakým režimom ako v Nemecku, kde vo sviatky sú obchody zatvorené a v nedeľu otvárajú iba počas istých udalostí pred Vianocami, pred Veľkou nocou, pred prázdninami, po prázdninách, atď.).

Ministerstvo hospodárstva hovorí, že zákaz by pocítili aj zamestnanci obchodu na znížení zárobku o príplatok za prácu v nedeľu a vo sviatok. „Negatívne dôsledky bude mať na zamestnanosť, pretože výpadok takého počtu pracovných dní v obchode prinesie zníženie stavov zamestnancov obchodu a v súvisiacich odvetviach ako je výroba tovarov, zásobovanie a skladovanie,“ uviedlo ministerstvo.

Návrh KDH je na programe 36. schôdze Národnej rady SR, ktorá sa začína dnes. Novela ráta s účinnosťou od začiatku budúceho roka.

Pozície

Ministerstvo hospodárstva SR: „Z pohľadu ekonomiky SR by zákaz priniesol priame finančné straty nielen obchodníkom, ale aj slovenským výrobcom a poľnohospodárom. Treba zdôrazniť, že sa to netýka iba obchodu s potravinárskymi komoditami, ale aj napr. predajní s elektronikou, ktoré majú najväčšie tržby cez víkendy.

Zákaz by spôsobil slovenským obchodníkom aj ďalšie škody zvýšenou nákupnou turistikou do krajín s otvorenými prevádzkami v nedeľu a vo sviatok – do Českej republiky, Poľska a Maďarska a obmedzením nakupovania zahraničných občanov v nedeľu a vo sviatok v prihraničných lokalitách Slovenska.         

Nemožno opomenúť ani pohľad spotrebiteľov. Zákaz predaja v nedeľu a vo sviatky znamená zníženie spotrebiteľského komfortu. Obmedzenie nákupov v čase pracovného voľna by značne skomplikovalo život mnohým občanom, ktorí sa kvôli dochádzaniu za prácou, pracovným cestám alebo pracovnej vyťaženosti v priebehu pracovného týždňa nestíhajú zásobiť."

Martin Katriak z Coop Jednoty hovorí, že "práca v obchode je veľmi náročná, nie je jednoduchá, najmä prepracovanosťou vznikajú niektoré chyby, za ktoré nás následne inšpekcie postihujú. Navyše, spotrebiteľ má, vzhľadom na otváracie hodiny cez týždeň a v sobotu dostatok možností saturovať svoje potreby."

Platnú legislatívu a jej úpravy nám neprináleží komentovať, ale dodržiavať. Ak bude platiť zákon v tomto zmysle, budeme podľa neho konať“, reagoval hovorca siete predajní Kaufland na Slovensku Martin Gärtner.