Voľný obchod medzi Vietnamom a EÚ čoskoro realitou

Zdroj: European Commission

„Máme dohodu,“ oznámila eurokomisárka Cecilia Malmströmová zodpovedná za obchod po telefonickom rozhovore s vietnamským ministrom pre priemysel a obchod Vu Huy Hoangom.

Obchodná dohoda s Vietnamom je prvou svojho druhu, ktorú EÚ uzavrela s rozvojovou krajnou. Obe krajiny ju označili za „vzájomne prospešnú“ a „vyváženú“.

„Táto dohoda posilní obchodovanie s jednou z najdynamickejších ázijských ekonomík. Stanovuje nový, lepší a modernejší model pre obchodné dohody medzi EÚ a rozvojovými krajinami a zakladá dobrý štandard pre obchodné vzťahy medzi EÚ a juhovýchodnou Áziou ako celkom," povedala Malmströmová.

Dvojstranné rokovania s Vietnamom začali v roku 2012 po zlyhaní rozhovorov s krajinami združenými v Asociácii Juhovýchodných ázijských národov (ASEAN).

Rokovacie tímy musia ešte doriešiť zostávajúce technické problémy. Samotný právny text by mal byť známy už na jeseň tohto roka. Obchodnú zmluvu, ktorú za členské štáty vyjednávala Komisia musí ešte schváliť Európska rada a Európsky parlament. Po ratifikácii dohody budú mať vývozcovia oveľa ľahší prístup na trh.

Dobrá správa aj pre Slovensko

EÚ je pre Vietnam po Číne druhým najväčším obchodným partnerom. Juhoázijská krajina v roku 2014 do EÚ vyviezla tovar v hodnote 22,1 miliardy eur, pričom kľúčové položky tvorili elektronické výrobky, ale aj textil, obuv, ryža a morské plody.

Naopak, EÚ do Vietnamu v roku 2014 vyviezla najmä high-tech výrobky a to vrátane lietadiel, áut a farmaceutických výrobkov v hodnote 6,2 miliardy eur.

„SR doteraz eviduje výrazne negatívne saldo obchodnej bilancie s Vietnamom. Od dohody očakávame predovšetkým otvorenie vietnamského trhu a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských produktov hlavne čo sa týka automobilového a chemického priemyslu, prípadne spracovaných poľnohospodárskych produktov,“ povedal pre EurActiv Ladislav Bányai z Ministerstva hospodárstva SR.

„Je to dobrá správa. Dohoda je užitočná pre vzájomný obchod, ktorý neustále rastie,“ naznačil pre EurActiv prezident Slovensko-vietnamskej obchodnej komory Miroslav Poláček. „Slovenské podniky sa stále viac aktivizujú na vietnamskom trhu,“ dodal, pričom ako príklad uviedol spoločnosť BTG Holding, ktorá vo Vietname buduje priemyselný park.

Vietnamskí podnikatelia sa obávajú aj negatívnych dopadov dohody na domáci pracovný trh. Komisia však upozorňuje, že Vietnam sa nemusí báť záplavy migrantov z Európy.

„Očakávame, že po podpise zmluvy príde nová vlna európskych investícií. Hovoríme však o špičkových ľuďoch a CEOs, ktorí budú prevádzkovať svoje spoločnosti popri domácich Vietnamcoch. Nekvalifikovaní Európania nebudú cestovať za prácou do Vietnamu, pretože ich platy by nepokryli ich životné náklady,“ povedal na konferencii „Obchodovanie s EÚ a Fínskom“ v Ho Či Minovom meste obchodný pracovník delegácie EÚ vo Vietname Le Ky Anh.

Čo sa zmení

EÚ a Vietnam sa zaviazali odstrániť až 99 % colných sadzieb v priebehu 7-10 rokov, čo dáva vietnamskému hospodárstvu čas prispôsobiť sa. Výnimku tvoria niektoré položky, pri ktorých bola dohodnutá čiastočná liberalizácia prostredníctvom kvót. Ide predovšetkým poľnohospodárske produkty ako cukor, škrob, huby, cesnak. Okrem toho sa Vietnam zaviazal odstrániť takmer všetky vývozné clá.

„Odstraňovanie ciel však neotvára dvere pre čínske výrobky. Na to, aby mohli (Vietnam) ťažiť z preferenčného prístupu na trh musia uplatňovať prísne pravidlá pôvodu a to najmä pre odevy, pri ktorých vyžadujeme použitie látok vyrobených vo Vietname, s výnimkou látok vyrobených v Južnej Kórei, ktorá má s EÚ uzatvorenú zmluvu o voľnom obchode,“ tvrdí Komisia.

Vietnamská strana akceptovala aj liberalizáciu obchodu v oblasti finančných služieb, telekomunikácií, dopravy a tiež poštových a kuriérskych služieb. V oblasti investícií Vietnam otvorí svoj trh pre investorov z EÚ napríklad odstránením alebo uvoľnením alebo úplným odstránením obmedzení pre výrobu potravinárskych výrobkov a nápojov, rovnako ako aj v odvetví nepotravinárskych produktov.

Európske spoločnosti sa budú môcť uchádzať o verejné zákazky a to vrátane výstavby infraštruktúry, ciest a prístavov. „Európske podniky budú prvé zahraničné spoločnosti, s takýmto prístupom k vietnamskému verejnému obstarávaniu,“ tvrdí Komisia.

Podľa informácií Ministerstva hospodárstva SR zmluva s Vietnamom „zatiaľ“ neobsahuje kapitolu o investíciách a teda aj ich ochrane prostredníctvom arbitrážnych súdov, alebo iných mechanizmov.

Ďalšie ustanovenia zmluvy upravujú vysokú ochranu duševného vlastníctva, práva zamestnancov, ochranu špecifických európskych a vietnamských poľnohospodárskych produktov či udržateľný rozvoj. Zhrnutie všetkých ustanovení pripravovanej dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom si môžete prečítať tu.