Výbor regiónov o stave európskeho oceliarstva: treba konať

zdroj: TASR

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Summit regiónov a miest 2016

Nadprodukcia na svetovom trhu s oceľou, čínsky dumping, nedostačujúce opatrenia na ochranu obchodu, ale aj zlé nastavenie systému obchodovania s emisiami spôsobuje európskym hutníkom čoraz väčšie problémy.

Výbor regiónov EÚ na svojom minulotýždňovom plenárnom zasadnutí predstavil svoje riešenia.

Základný kameň

stanovisku, ktoré zástupcovia miest a regiónov jednohlasne odsúhlasili, sa oceliarstvo označuje za „jeden zo základných kameňov blahobytu, tvorby hodnôt, investícií a zamestnanosti v Európe“.

V súčasnosti je v oceliarskom priemysle zamestnaných 330 tisíc ľudí po celej EÚ a toto odvetvie generuje obrat vo výške 170 miliárd EUR. Za posledných 15 rokov však klesol európsky podiel z celosvetovej produkcie ocele z 22 na 10 %. Naopak podiel čínskej ocele narástol z 15 % na 50 %.

Čítajte aj: Kto má pomôcť európskym oceliarom?

Nadmerná kapacita čínskeho oceliarskeho priemyslu znamená, že oceľ sa na európsky trh dováža za dumpingové ceny. To priamo ohrozuje oceliarov v EÚ, ktorí sú často nútení prepúšťať.

Problémy v regiónoch

Dotýka sa to viacerých regiónov Európy, vrátane východného Slovenska, kde sídlia oceliarne U.S. Steel. „Prepúšťa sa už niekoľko mesiacov. Veľa osudov je spojených s osudom oceliarskeho priemyslu,“ povedal na plenárnom zasadnutí starosta mestskej časti Košice-Juh, Jaroslav Hlinka.

Dôležitosť oceliarstva v regiónoch EÚ podčiarkol aj prezident Výboru regiónov Markku Markkula. „Konkurencieschopný oceliarsky priemysel je nevyhnutný pre oživenie hospodárskeho rastu v mnohých regiónoch Európy,“ povedal.

Preč s pravidlom nízkeho cla

V prijatom stanovisku preto Výbor vyzýva na reformu nástrojov EÚ na ochranu obchodu. „Potrebné je najmä zrýchlenie zásahov, zvýšenie trestných ciel a zrušenie pravidla najnižšieho cla“, povedala spravodajkyňa stanoviska Isolde Riesová.

Európska komisia síce vo februári uvalila na čínsku oceľ antidumpingové clá, použila však pritom pravidlo najnižšieho cla.

EÚ tak dáva importérom nižšie clá, ako je rozdiel medzi dumpingovou a domácou cenou ocele. Znamená to, že preclená čínska oceľ je aj tak lacnejšia ako tá európska.

Výbor pripomína, že toto pravidlo Svetová obchodná organizácia nevyžaduje, a nepoužívajú ho ani ostatné krajiny. Návrh Komisie na zmenu tohto pravidla však neprešiel cez Radu EÚ.

Rovnováha s emisiami

Podľa zástupcov regiónov je potrebná aj reforma systému obchodovania s emisiami. Poukazujú na to, že momentálne neexistuje dostatočná rovnováha medzi znižovaním emisií a zachovaním konkurencieschopnosti oceliarskeho priemyslu.

„Pri výrobe jednej tony ocele v Európe sa vyprodukuje oveľa menej emisií ako v Číne alebo v Indii, kde sa o životné prostredie starajú menej. Potrebujeme realistické ciele, ktoré sú technicky a ekonomicky dosiahnuteľné,“ povedala Riesová.

Nie čínskemu štatútu trhovej ekonomiky

Výbor regiónov prejavil aj všeobecný nesúhlas s udelením štatútu trhovej ekonomiky Číne. Vo svojom stanovisku so znepokojením poukazuje na to, že po udelení tohto štatútu bude zavedenie účinných antidumpingových opatrení takmer nemožné.

V tejto súvislosti tiež pripomína, že Čína v súčasnosti spĺňa len jedno z piatich kritérií EÚ, potrebných na uznanie za trhové hospodárstvo.

Čítajte aj: V Číne sa nepodniká ako kedysi, sťažujú sa európske firmy

Pozadie 

7. európsky summit regiónov a miest sa bude konať 8.-9.7. v Bratislave.

Program summitu: http://cor.europa.eu/bratislavasummit/?lang=sk