Výbor vyšetruje okolnosti eurokomisárovej rezignácie

Eurokomisár John Dalli z Malty rezignoval na žiadosť predsedu Európskej komisie. Ten ho k tomu vyzval na základe správy OLAF (Úrad pre boj proti podvodom v EÚ).

Vyšetrovanie spustila stažnosť firmy Swedish Match, ktorá obvinila istého, Dallimu blízkeho človeka, že žiadal úplatok za ovplyvnenie vtedy pripravovanej tabakovej legislatívy v eurokomisárovej pôsobnosti. OLAF konštatoval, že nenašiel žiadne známky priamej Dalliho angažovanosti, či pochybenia, mal však o celej záležitosti vedieť.

Dalli spätne spochybnil správnosť svojho rozhodnutia rezignovať. Odmieta akékoľvek pochybenie. Nový komisár pre oblasť zdravia a spotrebiteľských záležitostí Tonio Borg bol menovaný na konci minulého roka. Stihol už predstaviť aj návrh smernicie o tabakových výrobkoch.

Poslanci Európskeho parlamentu od začiatku upozorňovali na nejasnosti v celej afére a požadovali, aby sa vyvodili ďalšie dôsledky. Medzičasom už rezignoval človek z OLAF, ktorý bol zodpovedný za vypracovanie inkriminovanej správy.

Najvýraznejšie sa vo veci angažuje europoslankyňa Inge Gräßle zo skupiny Európskych ľudovcov. Výbor pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu sa na stretnutí z predstaviteľmi spoločnosti Swedish Match z konca novembra dohodol, že firma zodpovie na ďalšie otázky výboru, s cieľom dôkladne informovať poslancov o okolnostiach prípadu.

Výbor firme zaslala detailný dotazník s 54 otázkami. Podobný dotazník si v novembri 2012 vymenili s OLAF.

Europslanci sa tentokrát napríklad pýtali na detaily lobingových aktivít Swedish Match. Jednou z otázok je, že prečo si švédska firma najala konzultačné služby na Malte, kde to „znamenalo interferenciu do osobnejšieho života a aktivít eurokomisára, ktorý inak pôsobí v Bruseli“. Bola to práve maltská konzultantka, ktorá mala firmu nakontaktovať na Dalliho známeho.

Odovede poslanci čakali do 14. decembra.

„Otázky na tabakovú loby ohľadne prípadu Dalli zostali bez odpovede. Je tu stále veľa nekonzistentností“, hovorí Inge Gräßle.

Poslancov tiež zaujíma, prečo spoločnosť Swedish Match čakala dva pol mesiaca pred tým, než podala ohľadne žiadosti o úplatok sťažnosť a prečo sa aj po podaní sťažnosti s týmto človekom kontaktovala.

Výbor sa ďalej pýta, prečo firma spolupracuje s externými konzultantmi, ktorí nie sú registrovaní v európskom registri lobistov (tzv. register transparentnosti, zatiaľ nie je povinný) a prečo vedome vyhľadávala ľudí s priamym osobným kontaktom na eurokomisára.

Spoločnosť skôr výboru EP uviedla, že o radu ako v vzniknutej situácii prikračovať žiadala aj od švédskej vlády. Tá to podľa europoslancov popiera.

Podľa europoslankyne Inge Gräßle je zjavné, že Dalliho prípad musí mať pre budúcnosť lobingu v Bruseli dôsledky.