Výbory EP potopili dohodu ACTA

zdroj wikimedia commons

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ďalej výbor pre priemysel, výskum a energetiku a taktiež výbor pre právne veci hlasovali proti kontroverznej dohode.

O dohode má ešte 21. júna rokovať výbor pre obchodnú politiku. V lete sa očakáva hlasovanie v pléne, ktoré by podľa informácií z jednotlivých skupín malo zmluvu ACTA odmietnuť.

Výbor pre očianske slobody sa zhodol na tom, že ACTA nedostatočne rešpektuje občianske slobody. Výboru pre priemysel zase prekáža nedostatočná rovnováha medzi právami intelektuálneho vlastníctva, slobodou podnikania, ochranou osobných dát a právami na informácie.

Vo výbore pre občianske slobody zahlasovalo z 37 prítomných poslancov až 36 proti. Vo výbore pre priemysel bol pomer 31 ku 25 a vo výbore pre právne veci to bolo 12 ku 10.

Parlament je v názore na dohodu polarizovaný. Kým socialisti, zelení a liberáli tvrdia, že zahlasujú proti nej, najsilnejšia politická skupina Európska ľudová strana je podporovateľom dohody.

Pozície

Socialista David Martin, ktorý je spravodajcom dohody ACTA v Parlamente privítal výsledky hlasovania vo výboroch a verí, že väčšina europoslancov bude hlasovať proti dohode aj v pléne.

Amelia Andersdotter zo skupiny zelených, ktorá je zároveň členkou Švédskej pirátskej strany dúfa, že to Parlament „skončí s dohodou ACTA do leta“.

Okrem obáv o ochranu údajov a internetovú slobodu, existujú tiež obavy o možné ďalekosiahle dôsledky ACTA na základné práva, slobodu výroby a prístup k životne dôležitým liekom,“ povedala Andersdotter. „ACTA by zablokovala veľmi potrebnú reformu európskej legislatívy o autorských právach a namiesto toho by viedla k ťažkopádnemu a represívnemu vymáhaniu autorských práv.“

Liberálna skupina ALDE vydala stanovisko, v ktorej opisuje svoju rozhodujúcu úlohu v hlasovaniach.

„Liberáli a demokrati zohrali rozhodujú úlohu vo formovaní pozície Parlamentu, keďže bez podpory ALDE nebolo možné získať žiadnym spôsobom väčšinu. Opäť sa ukazuje, že ALDE hrá kľúčovú úlohu pri získavaní progresívnej väčšiny,“ píše sa v stanovisku.