Výhodný dovoz do EÚ? Len pre vyvolených

Pozadie:

Komisár pre externý obchod Peter Mandelson chce zvýhodniť podnikanie pre európske firmy, ktoré presunuli svoju výrobu do tretích krajín. Mnohé z nich totiž stále využívajú trh EÚ na odbyt svojich výrobkov. Z európskeho hľadiska sa tak stávajú dovozcami a vzťahujú sa na nich rôzne formy ochrany vnútorného trhu EÚ (clá, antidumpingové opatrenia…).

Peter Mandelson chce presadiť systém výnimiek z ochranných opatrení. Vzťahovali by sa na európske firmy, ktoré si stále ponechali významnú časť svojej činnosti v EÚ.

Otázky:

Komisár Mandelson chce viac otvorenosti a menej protekcionizmu. Tvrdí, že “súčasný systém ochranných opatrení trhu sa stal problematický, najmä vo vzťahu spotrebiteľským tovarom.” Ochranné clá a bariéry totiž nevpustia na európsky trh lacný zahraničný dovoz, čo chráni výrobcov, ale poškodzuje spotrebiteľov.

Mnoho európskych firiem, ktoré presunuli časť výroby do zahraničia, je schopných prísť na európsky trh s výhodnejšou cenou. Ak si ponechali časť činností aj v EÚ, Mandelson im chce selektívne poskytovať výnimky z prísnych ochranných opatrení. Zdôvodňuje to tým, že treba brať do úvahy nielen záujmy firiem, ktoré operujú výlučne na európskom trhu, ale aj “firiem, ktoré sa rozhodli presunúť svoju produkciu do zahraničia, pretože je to lacnejšie a získavajú tak konkurenčnú výhodu.”

Návrh narazil na silný odpor viacerých členských krajín a poslancov Európskeho parlamentu. Obávajú sa zvýhodňovania vybraných firiem, dumpingových cien a masového odlivu európskych firiem do zahraničia, čo by poškodilo  zamestnanosť v EÚ.

Podľa informácií denníka EuropeanVoice by sa na novembrovej rade ministrov malo proti návrhu postaviť až 12 členských krajín vrátane Slovenska. Zástupcovia slovenského ministerstva hospodárstva svoje stanovisko zatiaľ nezdôvodnili, o téme rokujú v Bruseli.

Stanoviská:

Peter Mandelson, eurokomisár pre externý obchod: Svojim návrhom chce urobiť systém ochranných opatrení “viac transparentný, efektívny a dostupný, najmä pre malé a stredné podniky.” Zdôraznil, že “efektívna ochrana trhu je nevyhnutná súčasť otvorenej ekonomiky.” Svojich odporcov upozorňuje, že “v návrhu nie je žiadna zmienka o poskytovaní výnimiek z antidumpingovej legislatívy pre kohokoľvek.” Komentoval aj svoje šance na úspech: “Niektorí budú budú sklamaní, že návrh je príliš mäkký, iným sa bude zdať príliš tvrdý. Taký je život.”

Emma Bonino, talianska ministerka obchodu: V internom materiáli sa podľa EuropeanVoice píše: “návrh je legitimizáciou dumpingových cien firiem, ktoré presunuli európsky kapitál do zahraničia.”

Erika Mann, socialistická poslankyňa EP: “Niektoré členské krajiny sa vážne obávajú, či by bol takýto proces (výnimiek) objektívny. Metodológia musí byť absolútne presná, aby sa nezačali uprednostňovať záujmy niektorých krajín. Nevidím žiadny dôvod na nejaké výnimky.”

Gianluca Susta, liberálny poslanec EP: “Potrebujeme objektívne pravidlá, ktoré zabránia odlivu európskych výrobných síl do rozvojových krajín. Musíme zachovať podmienky na rozvoj inovatívneho európskeho priemyslu.”

Ďalšie kroky:

  • 21. novembra prerokuje návrh rada ministrov
  • 5. decembra prerokuje návrh Európska komisia
  • 18. – 19. decembra prerokuje návrh výbor pre medzinárodný obchod Európskeho parlamentu