Výlučne internetový obchodný register

Krátka správa

Obchodný register v Severnom Porýní-Vestfálsku bude už onedlho čisto elektronický. Žiadosti o registráciu novej spoločnosti sa budú podávať výlučne on-line. Vďaka novému technickému riešeniu, ktoré dodá spoločnosti Siemens Business Services (SBS), sa skráti doba potrebná na registráciu novej firmy z 27dní na menej ako jeden deň. Zjednoduší sa tak zakladanie firiem. Už od leta 2006 sa budú všetky nové spoločnosti zapisovať do obchodného registra na okresných súdoch výlučne pomocou internetu. Táto spolková krajina sa tak stane priekopníkom v elektronickej registrácii nových firiem nielen v Nemecku, ale aj v celej Európe.

Od momentu spustenia nového systému sa budú všetky žiadosti, prihlášky, ale aj informácie podávať výhradne v elektronickej forme a papierové formuláre sa stanú minulosťou. Výsledkom tejto zmeny bude to, že sa skráti čas potrebný na registráciu novej spoločnosti. Žiadateľ by mohol už hodinu po tom, ako odošle vyplnený dotazník s požiadavkou na registráciu novej spoločnosti, vedieť, či bude spoločnosť zapísaná na príslušnom súde.

„Zavedením elektronického obchodného registra vzniká právne prostredie, ktoré umožňuje výraznú modernizáciu administratívy,“ povedal ministerský predseda Severného Porýnia-Vestfálska Jürgen Rüttgers. Podľa jeho slov je toto riešenie odrazovým mostíkom na ceste, ktorá vedie k zníženiu byrokracie na minimum.

V prípadoch, keď sa na súdoch používajú papierové dokumenty, trvá registrácia novej spoločnosti priemerne 27 dní. Po zavedení nového riešenia sa táto doba zníži na menej ako jeden deň. Už dnes sú informácie z obchodného registra prístupné na internete 24 hodín denne a 365 dní v roku, takže nikto, kto potrebuje informácie z registra, nemusí čakať, kým sa otvoria súdy, ale môže si ich kedykoľvek vyhľadať.

V budúcnosti si ľudia, ktorí si budú chcieť založiť spoločnosť, vyplnia internetový dotazník a ten bude potom postúpený súdu v elektronickej forme. IT architektúru elektronického obchodného registra vyvinula firma SBS a dušou celého systému je centrálna databáza, do ktorej bude mať prístup každý zamestnanec súdu. Súdni úradníci budú mať zároveň možnosť v elektronickej forme spracovať nové prihlášky, pridávať záznamy, objednávať tlačené publikácie a  vytvárať faktúry. Súčasný register starých papierových záznamov už bol konvertovaný do elektronickej formy, a tak nevznikne problém ani s prístupom k starším údajom.