Výrobné ceny v EÚ medzimesačne klesajú, najpomalšie na Slovensku

Eurostat aj v novembri zaznamenal spomalenie rastu výrobných cien v EÚ najmä vďaka ďalšiemu poklesu cien ropy. Index výrobných cien v priemyselnom sektore (IPPI) sa v novembri v porovnaní s októbrom znížil o 1,9 % v eurozóne a o 2,1 % v celej EÚ. Ukazovateľ klesol takmer dvojnásobne oproti hodnotám zaznamenaným v októbri, kedy sa ceny v eurozóne medzimesačne znížili o 0,8 % a o 1,1 % v únii. Medziročne sa výrobné náklady v novembri zvýšili o 3,3 % v eurozóne a o 5,8 % v únii.

Spomedzi krajín, ktoré štatistickému úradu poskytli údaje, najmenší medzimesačný pokles indexu vykazuje Slovensko a Švédsko (-0,1 %). Najväčší prepad zaznamenalo Dánsko (-5,8 %) nasledované Gréckom a Holandskom.

Najvyšší rast výrobných cien zaznamenali v Luxembursku o 20,9 %, Rumunsku o 11,1 % a Maďarsku o 10,8 %. Najpomalší rast cien v Dánsku (+0,9 %), Česku (+1,3 %) a Francúzsku (+1,6 %). Výrobné náklady na Slovensku medzimesačne stúpli o 6,7 %.