Vyššie sociálne štandardy by mohli podporiť hospodársku obnovu

Zdroj: Skye, www.creativecommons.org

Vysoké sociálne štandardy nemusia škodiť konkurencieschopnosti, práve naopak, môžu pozitívne prispievať k hospodárskemu rastu. Opatrenia ako spravodlivé platy pre pracujúcich či finančná podpora nezamestnaným by preto mali byť považované za životne dôležitú podmienku pre hospodársku obnovu tak vo vyspelých, ako aj v rozvojových krajinách.

Toto bolo základnou myšlienkou, ktorú včera predniesol Raymond Torres z Medzinárodnej organizácie práce (ILO). Torres, riaditeľ Medzinárodného inštitútu pre výskum práce patriaceho pod ILO, bol kľúčovým rečníkom na Medzinárodnom fóre o dôstojnej práci. Organizátorom podujatia bolo belgické predsedníctvo EÚ.

Počas svojho vystúpenia pred delegátmi poukázal na Program dôstojnej práce (Decent Work Agenda), ktorú ILO propaguje. Podľa jeho slov národným vládam poskytuje cenné informácie o tom, ako vyvíjať svoje sociálne politiky.

Vyspelé aj rozvojové krajiny hľadajú spôsoby ako stimulovať rast a vytvoriť dôstojné pracovné miesta pre svojich občanov a to všetko v ťažkej hospodárskej klíme.

Dvadsať miliónov zachránených alebo vytvorených pracovných miest

Implementáciou politík konzistentných s Programom dôstojnej práce a Globálnym paktom k zachovaniu pracovných miest, ktorý vzišiel z Medzinárodnej konferencie práce v Ženeve v júni 2009, krajiny podľa Torresa dokázali zabrániť ešte väčšej kríze na pracovnom trhu. Zároveň uviedol, že vďaka týmto politikám sa zachránilo alebo vytvorilo 20 miliónov pozícií.

Torres poukázal konkrétne opatrenia. Napríklad skrátený pracovný čas vo fabrikách, ktoré čelili zníženému dopytu, pomohol minimalizovať straty zamestnania vo viacerých krajinách – najmä v Nemecku, Holandsku, Argentíne a Mexiku.

Mnohé štáty poskytujú nezamestnaným finančnú podporu na zvyšovanie kvalifikácie, aby na jednej strane ľahšie prekonávali sociálne problémy a na druhej strane nestratili kontakt s trhom práce. Brazília zvýšila minimálnu mzdu o 5 % a posilnila svoj systém sociálneho zabezpečenia. India predĺžila finančnú podporu nezamestnaným.

Čínu často uvádzajú ako príklad ekonomiky, ktorá dosiahla vysoký rast na základe nízkych platov a takmer nulových práv robotníkov. Torres však upozornil aj na to, že krajina v uplynulých rokoch posilnila svoj systém sociálneho zabezpečenia. Okrem toho od roku 2008 v Číne platí nový zákon o pracovných zmluvách, ktorý zlepšuje platové a pracovné podmienky pracujúcich.

Domáci dopyt je pre rast kľúčovým

Podľa ILO vyplácanie spravodlivých platov pracujúcim a finančnej podpory najchudobnejším členom spoločnosti je nevyhnutné na udržanie vysokej úrovne dopytu, pretože ľudia si potom môžu dovoliť nevyhnutnosti – jedlo, oblečenie a bývanie.

Podľa Torresa rozvojové krajiny môžu stimulovať dopyt a zaistiť udržateľnejší rast poskytovaním správne nastavenej sociálnej ochrany a rastom platov na základe rastu produktivity.

Silný domáci dopyt je kľúčovým pre dosiahnutie vyrovnaného rastu, menej závislého od exportu, vysvetlil Torrres. Zároveň dodal, že sa rozvojové krajiny v čase hospodárskej krízy nemôžu spoliehať na príjem z vývozu do USA alebo Európskej únie, kde škrty vo verejných výdavkoch a iné fiškálne úsporné opatrenia budú v najbližších rokoch viesť k obmedzeniu miery spotrebiteľského dopytu.