Vytvorili nový fond na východoeurópske toxické aktíva

Fond pre zvláštne situácie v strednej a východnej Európe „CEE Special Situations Fund“ nahromadí prostriedky v hodnote 200 miliónov eur, z ktorých bude nakupovať alebo investovať do poškodených firemných aktív. Cieľom je pomôcť regiónu prekonať recesiu. Skupina sa zaviazala, že do fondu najprv vloží 36 miliónov eur „na akvizíciu, reštrukturalizáciu a vyriešenie ohrozených firemných aktív“.  

„Riešením problému s nedobytnými pohľadávkami chceme pomôcť k obnoveniu dlhodobej životaschopnosti regionálneho finančného systému a aby jednotlivci a malé a stredné podniky mali opäť lepší prístup k financiám,“ vyhlásil Lars Thunell, šéf korporácie IFC, ktorá spadá pod Svetovú banku.

„Fond podporí vytvorenie manažérskej skupiny, ktorej úlohou bude podporiť obnovu životaschopných, no trpiacich firiem,“ vyhlásil Varel Freeman, prvý viceprezident EBOR.

V októbri 2009 IFC spustila program DARP (Debt and Asset Recovery Programme), ktorý bude investovať priamo do podnikov z rýchlo rozvíjajúcich sa trhov, ktoré však trpia práve pre problémové dlhy.

IFC odhaduje, že do programu investuje približne 1,5 miliardy USD, pričom očakáva, že z neho „vyrastie“ päťmiliardový program zameraný na východnú Európu, Áziu a Latinskú Ameriku.

Lars Thunell, výkonný viceprezident IFC, úspešne dohliadal na švédsku „odpadovú“ banku Securum, kde sústredili toxické aktíva, počas bankovej krízy, ktorá krajinu zasiahla v 90-ych rokoch. Securum dokázala vďaka zlepšenenému výkonu ekonomiky reštrukturalizovať a predať aktíva v problematickej situácii, väčšinu dokonca so ziskom.

(EurActiv/Reuters)