WWF: Zelený priemysel tvorí viac pracovných miest

WWF (World Wildlife Fund) včera (16. júna) zverejnil správu v ktorej odhaduje, že sektor obnoviteľných zdrojov energie, zelenej dopravy a energeticky efektívnych tovarov a služieb v Európe zamestnáva minimálne 3,4 milióna ľudí. Pre porovnanie v znečisťujúcom priemysle,  akým je ťažba, výroba elektriny a ocele a pod., pracuje okolo 2,8 milióna Európanov.

Obnoviteľné zdroje energie zamestnávajú 400 tisíc ľudí, no štúdia poukazuje na značný potenciál rastu v tomto odvetví. Okolo 70 % energetických technológií je v rukách európskych spoločností.

V udržateľnej doprave pracuje 2,1 milióna Európanov. Z nich 150 tisíc pracuje v automobilovom priemysle, a podieľa sa na výrobe menších áut, ktoré produkujú menej ako 120 gramov CO2  na kilometer, zdôrazňuje WWF. Fond poukázal, že aj napriek finančnej kríze, autovýroba udáva výrobné trendy.

Oveľa ťažšie je podľa WWF odhadnúť počet pracujúcich v sektoroch súvisiacich s energetickou efektívnosťou. Fond vo svojej správe uvádza 900 tisíc.

Neefektívne zelené stimuly

WWF tvrdí, že hospodárska kríza ešte viac zvýraznila potrebu implementácie európskej energetickej a klimatickej legislatívy z decembra 2008. Poukazuje, že stimulačné balíky na podporu ekonomík, neboli „dostatočne zelené“ a podľa fondu sa postupne zatvára „okno príležitostí“, ktoré sa otvorí len raz za jednu generáciu.

Kým takmer 64 % európskeho plánu na obnovu je zelených, proporčne a v kombinácii s fondmi členských štátov hodnota klesá pod 10 %. WWF uzatvára, že sú to práve členské štáty, kto „potápa“ zelené investície EÚ.