Za manipuláciu s trhmi budú hroziť štyri roky väzenia

Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew

Minuloročné odhalenie manipulácie so sadzbami LIBOR a EURIBOR vyvolali škandál a mnohé európske a americké banky museli zaplatiť niekoľkomiliónové pokuty. Predmetom vyšetrovania sa stali tiež manipulácie s komoditami (ropa, zemný plyn či biopalivá) a referenčnými hodnotami výmenných kurzov. Znamenali významné straty pre spotrebiteľov, investorov, reálnu ekonomiku, ale aj dôveru v trh.

Páchatelia, ktorým podľa vnútroštátnych predpisov hrozí najvyšší možný trest za závažnú manipuláciu s trhom, by mali byť odsúdení na odňatie slobody v trvaní minimálne štyroch rokov. Vyplýva to z textu smernice, ktorú v utorok (4. februára 2014) schválil Európsky parlament. Nové pravidlá by mali obnoviť dôveru vo finančné trhy EÚ.

Ako poukázala britská socialistická poslankyňa a spravodajkyňa Výboru EP pre hospodárske a menové záležitosti Arlene McCarthyová, ide o prvú právnu normu, ktorá zavádza tvrdé celoúnijné trestnoprávne postihy vo výške minimálne štyroch rokov odňatia slobody za závažné trestné činy, akými sú obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom.

„Kauza LIBOR nemusí byť poslednou – obvinenia z manipulácie sa objavujú aj na trhoch s ropou a zemným plynom, ako aj na devízových trhoch," upozornila.

Podľa spravodajkyne Výboru EP pre občianske slobody, holandskej poslankyne Emine Bozkurtovej by zločinci, ktorí zbohatli vďaka manipuláciám trhov alebo obchodovaniu s využitím dôverných informácií, nemali vyviaznuť iba so správnym postihom.

„Zodpovedným orgánom sme umožnili efektívnejšie stíhanie takejto trestnej činnosti jednak tým, že sme zabezpečili školenia a zdroje pre ich zamestnancov, ako aj možnosťou rozšíriť v nevyhnutných prípadoch ich jurisdikciu na cezhraničnú kriminalitu," zdôraznila.

Nové pravidlá by znamenali prísnejšie postihy, vrátane trestu odňatia slobody, za závažné zneužitia trhu ako napríklad nezákonné zverejnenie informácií, obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipulácia s trhom, ako aj podnecovanie, napomáhanie a navádzanie na spáchanie takejto trestnej činnosti.

Za najzávažnejšie formy obchodovania s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom bude vo všetkých členských štátoch hroziť trest na úrovni minimálne štyroch rokov odňatia slobody. Pri odhalení nenáležitého zverejňovania dôverných informácií budú páchatelia, pri ktorých súd uplatní hornú hranicu trestnej sadzby, čeliť aspoň dvojročnému väzeniu.

Nová právna úprava tiež zjednotí definície trestných činov a sankcie za ich spáchanie.

Medzi trestné činy manipulácie s trhom bude patriť aj napríklad uzatváranie transakcií či zadávanie pokynov na obchodovanie, ktoré vysiela nepravdivé alebo zavádzajúce signály o ponuke, dopyte alebo cene jedného alebo viacerých finančných nástrojov. Smernica za  manipuláciu považuje aj poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií s cieľom ovplyvniť výpočet referenčných hodnôt, napríklad pri londýnskej medzibankovej úrokovej sadzbe (LIBOR) alebo medzibankovej sadzbe hospodárskej a menovej únie (EURIBOR).

Za obchodovanie s využitím dôverných informácií s hornou hranicou trestnej sadzby vo výške minimálne štyroch rokov odňatia slobody možno považovať konanie, pri ktorom je dôverná informácia využitá so zámerom nákupu alebo predaja finančných nástrojov, prípadne na zmenu alebo doplnenie požiadavky.

Nové pravidlá pred vstupom do platnosti musia ešte schváliť členské štáty v rámci Rady EÚ. Na transpozíciu pravidiel do vnútroštátnych predpisov budú následne mať dvojročnú lehotu.