Za rozpočtové prešľapy chce EÚ siahať aj na poľnohospodárske platby

foto: začiatok žatvy v dedine Bánov, okres Nové Zámky

Európska komisia má zajtra (30. júna) predstaviť sprísnený systém sankcií za nedodržiavanie rozpočtových pravidiel. Podľa súčasných pravidiel za prešľapy možno zastaviť prostriedky z fondov politiky súdržnosti (kohéznej politiky), hoci k tomu doteraz nedošlo v ani jednom prípade. Portál EUObserver z nemenovaných zdrojov informuje, že exekutíva plánuje siahať na platby zo všetkých fondov EÚ, teda aj na poľnohospodárske dotácie.

Fondy politiky súdržnosti (kohéznej politiky) sa zameriavajú najmä na znižovanie nerovnováhy medzi regiónmi EÚ a pomáhajú najmä najchudobnejším členským krajinám. Preto súčasný systém sankcií kritizujú najmä nové členské štáty na čele s Poľskom, ktoré najviac profitujú z európskych regionálnych fondov. Obávajú sa, že prísne zastavovanie prostriedkov z fondov kohéznej politiky by neproporčne zasiahli do ich ekonomiky.

Ak Komisia navrhne siahať nielen na štrukturálne fondy, ale aj poľnohospodárske platby, ktoré tvoria 45 % európskeho rozpočtu, jej paleta sankcií sa tak značne rozšíri.

Pakt stability a rastu stanovuje 3-percentný strop pre deficit a 60-percentný strop pre dlh. V minulosti sa Francúzsko a Nemecko pokúšali presadiť uvoľnenie týchto pravidiel. K tomu došlo až vplyvom hospodárskej krízy v roku 2008, kedy boli takmer všetky krajiny nútené porušiť podmienky Paktu. V dôsledku gréckej krízy a následných otrasov na finančných trhoch však EÚ prehodnotila svoj postoj a začala presadzovať prísnu interpretáciu rozpočtových pravidiel Únie, vrátane prísnych postihov za prešľapy.

Okrem finančných sankcií Nemci navrhli aj nefinančné tresty. Suspendovanie hlasovacích práv či vylučovanie z eurozóny sa však nestretli s pozitívnou odozvou.