Záchranný fond a fiškálny pakt neodporujú nemeckej ústave

Nemecký ústavný súd, Zdroj: TASR/AP Photo/dapd/ Winfried Rothermel

Nemecký ústavný súd potvrdil svoje predbežné rozhodnutie zo septembra 2012.

Podľa kritikov oba nástroje obmedzovali ústavou zaručené právo nemeckého Spolkového snemu rozhodovať o využití verejných prostriedkov. Na súd bolo v tejto veci podaných vyše 37 tisíc sťažností od rôznych odporcov, vrátane poslanca vládnej Kresťansko-sociálnej únie (CSU) Petra Gauweilera, ale aj poslancov postkomunistickej ľavice a niektorých profesorov ekonómie.  

Ústavný súd všetky sťažnosti zamietol. „Výsledok je jednoznačný,“ uviedol predseda ústavného súdu Andreas Vosskuhle s tým, že podľa názoru súdu nie sú práva Spolkového snemu obmedzované. „Napriek tomu, že vznikajú nové povinnosti, autonómia nemeckého Spolkového snemu pri rozhodovaní o rozpočte zostáva zachovaná,“ dodal Vosskuhle.  

Nemecko je najväčším prispievateľom do tohto záchranného fondu v celkovom objeme 700 miliárd eur. Nemecké garancie sú výške 190 miliárd eur.

Záchranný fond má pomôcť štátom eurozóny, ktoré zasiahla hospodárska kríza. Financujú sa z neho napríklad pôžičky krajinám, ktoré majú problémy so splácaním svojich záväzkov. Fiškálny pakt predstavuje záväzok európskych krajín, aby zodpovedne hospodárili a nevytvárali ďalšie dlhy.

Ústavný súd pôvodne posudzoval ESM a fiškálny pakt spoločne s programom Európskej centrálnej banky (ECB) na neobmedzený nákup štátnych dlhopisov krajín eurozóny. V januári však prípad rozdelil a žiadosť o posúdenie prípustnosti operácií ECB odovzdal Európskemu súdnemu dvoru. Jeho rozhodnutie sa očakáva najskôr v polovici budúceho roku. Na fungovanie ESM nebude mať vplyv.

Analytici privítali rozhodnutie nemeckého ústavného súdu.

„Týmto rozhodnutím sa odstráni neistota okolo ESM, ktorý je dôležitou časťou architektúry finančnej stability eurozóny,“ cituje eubusiness.com ekonóma Berenberg Bank Christiana Schulza. „Avšak 500 miliardový ESM nie je dostatočne veľký na to, aby ochránil veľké krajiny ako napríklad Taliansko pred turbulenciami na trhu,“ dodal Schulz.

Podľa ekonóma z Naxitis Johannesa Gareisa ústavný súd považuje záchranný fond za legálny, nakoľko Spolkový snem má dostatočný dohľad. „Súd však opätovne zdôraznil, že garancie Nemecka sú limitované v objeme 190 miliárd eur a pri snahe o ich navýšenie bude potrebný súhlas Spolkového snemu,“ uviedol.

(EurActiv/Reuters)