Začína 4. ročník súťaže Európske podnikateľské ocenenia

Partnerstvá verejnej a súkromnej sféry, národné, regionálne a miestne inštitúcie sa môžu prihlásiť so svojimi projektmi na podporu podnikania a podnikateľského myslenia v rámci 4. ročníka Európskych podnikateľských ocenení. Spomedzi národných kandidátov do celoeurópskeho kola postúpia dvaja kandidáti. Víťazov vyhlásia v máji 2010.

Súťažné kategórie boli v tomto roku mierne upravené tak, aby korešpondovali s prioritami iniciatívy „Najskôr myslieť v malom“ (Small Business Act) nasledovne:

 • Podpora podnikateľského ducha: oceňuje národné, regionálne a miestne projekty propagujúce podnikateľské myslenie a kultúru
 • Investície do zručností: vyzdvihuje iniciatívy na regionálnej a miestnej úrovni zamerané na zlepšovanie podnikateľských, odborných, technických a manažérskych zručností
 • Podpora podnikateľského prostredia: poukazuje na inovačné politiky na regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na podporu začínajúceho podnikania a rastu podniku, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov pre podniky
 • Podpora internacionalizácie podnikania: oceňuje politiky na podporu podnikov, obzvlášť malých a stredných podnikov, aby dokázali viac vyťažiť z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci EÚ aj mimo nej
 • Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých: oceňuje regionálne a miestne iniciatívy, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť podnikov a udržateľné podnikateľské postupy v sociálnej oblasti a oblasti životného prostredia, ako aj úsilie zamerané na podporu podnikania medzi znevýhodnenými skupinami (nezamestnaní, etnické menšiny či zdravotne postihnuté osoby).

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorá je národným koordinátorom projektu na Slovensku prijíma prihlášky do 31. októbra 2009.

V minulom roku sa projektu zúčastnilo viac ako 350 národných a regionálnych organizácií zo všetkých členských krajín EÚ. Spolu 47 z nich postúpilo do európskeho kola projektu.

Víťazov tretieho ročníka vyhlásili v máji 2009 v Prahe:

 • Veľká cena poroty 2008/2009: Znovuzrodenie Scarborough, Veľká Británia
 • Ocenenie za podporu podnikanie: Instituto IDEAS, Španielsko
 • Ocenenie za zníženie byrokracie: ANTI-BUREAU, Maďarsko  
 • Ocenenie za rozvoj podnikanie: Vedecký park Gothia, Švédsko
 • Ocenenie za investície do vzdelávania: Vedomosti, zručnosti, podpora – od podnikateľa podnikateľovi, Fínsko  
 • Ocenenie za zodpovedné podnikanie: Dajme ľuďom prácu, Nemecko

Slovensko zaznamenalo najväčší úspech v pilotnom ročníku, kedy projekt Husacina v Slovenskom Grobe získal Špeciálne ocenenie poroty.

Viac informácií nájdete na stránke NADSME.