Začínajúci podnikatelia môžu požiadať o príspevok

Slovenskí živnostníci a malé firmy, ktoré na trhu nepôsobia dlhšie než tri roky a nemajú svoje sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji, môžu požiadať o nenávratný finančný príspevok. Jeho minimálna výška je 5 tis. eur (cca 150 tis. Sk), strop sa nachádza na hranici 200 tis. eur (cca 6 mil. Sk). Miera podpory je maximálne 50%, čo znamená, že žiadateľ musí byť schopný pokryť aspoň polovicu oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov.

Spoločná výzva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva hospodárstva SR s kódom DOP2008-SIP001 je prvým výsledkom medzirezortnej spolupráce. Dohodu o nej podpísali obe ministerstvá v marci tohto roka (EurActiv 13/05/08). Do procesu medzirezortnej spolupráce vstúpila Sociálna implementačná agentúra (SIA) ako sprostredkovateľský orgán (SORO).

Administratívnu stránku výzvy na podporu podnikania spoločne zastrešujú Slovenská implementačná agentúra a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Vybraným projektom malých firiem a živnostníkov budú rozdelené prostriedky v celkovom objeme približne 600 mil. Sk. Ide o prostriedky z:

  • Európskeho sociálneho fondu,
  • Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
  • Štátneho rozpočtu SR.

Peniaze budú poskytnuté formou nenávratného finančného príspevku (NFP).

Žiadosti o NFP, spoločne s návrhom projektov, možno predkladať do 28. novembra 2008. Materiály je potrebné doručiť Sociálnej implementačnej agentúre. Viac informácií o výzve je možné nájsť na tejto linke.