Zahraničný majetok zdedíte rýchlejšie. Alebo možno vôbec.

Slovenskí majitelia chát na českej Sněžke a dovolenkových domov v Chorvátsku si budú môcť po novom vybrať, ktorý štát bude po ich smrti rozhodovať o ich zahraničnom majetku a ktorému z dedičov tak pripadne väčší podiel.

V pondelok vstúpilo do platnosti nariadenie EÚ o ľahšom prevode cezhraničného dedičstva, ktoré zjednodušuje pravidlá a určuje, ktorý súd je zodpovedný za vybavenie dedičskej žiadosti.

Doteraz boli dedičské prevody veľmi zložité, pretože členské štáty majú rôzne pravidlá na určenie toho, ktorý súd má právomoc zaoberať sa cezhraničnými konaniami, čo viedlo k nejasnostiam a často krát aj k súbežným procesom s protichodnými výsledkami.

S otvorením hraníc žije mimo svojej rodnej krajiny stále viac Európanov. Komisia odhaduje, že nové pravidlá sa tak dotknú približne 450 000 rodín.

Dedenie podľa vlastných predstáv?

Pri kúpe majetku v zahraničí si len málokto uvedomuje, aké sú dedičské pravidlá v danej krajine. V mnohých krajinách, a to vrátane Slovenska, existuje napríklad inštitút neopomenuteľných dedičov, ktorí musia získať určitý podiel z vášho majetku a to aj napriek tomu, že spíšete vlastný závet.

Podiely týchto dedičov sa ale líšia od krajiny ku krajine. V Británii a čiastočne aj v Írsku napríklad môžete prostredníctvom závetu vydediť úplne všetkých a majetok previesť na svoju utajovanú mimomanželskú dcéru či charitu.

Nové pravidlá zahraničným majiteľom umožnia premyslieť si, ktorý členský štát má pre nich najvyhovujúcejšie dedičské pravidlá.

„Občania pripravujúci závet si teraz môžu vybrať zákon krajiny ich štátnej príslušnosti pre predmetný majetok alebo nehnuteľnosť, aj keď žijú v inom členskom štáte a majú majetky nachádzajúce sa v rôznych krajinách,“ vysvetlila eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.

Jednoduchšie konanie môžete očakávať aj bez závetu. Napríklad ak Slovák dlhodobo žijúci v Rakúsku vo svojom viedenskom byte zomrie bez toho, aby zanechal poslednú vôľu, teoreticky by sa na majetok mali vzťahovať  rakúske zákony.  Avšak v prípade, že tento Slovák mal dokázateľne užšie väzby so Slovenskom a trávil tam napríklad väčšinu dovoleniek či víkendov, bude sa na tento majetok uplatňovať slovenský dedičský zákon.

Británia, Dánsko a Írsko sa ešte v roku 2012 rozhodli nové pravidlá neuplatňovať.