Zakážu detskú reklamu na čokoládu?

Pozadie:

Európska komisia dlhodobo tlačí na potravinárske firmy, aby nezavádzali spotrebiteľov pri označovaní výrobkov a poskytovali im všetky relevantné informácie vrátane kalorickej hodnoty, obsahu tukov a cukrov.

Spoločnosti sa rozhodli konať preventívne a prijali dobrovoľný záväzok na obmedzenie propagácie nezdravých potravín pre deti. V opačnom prípade by komisia vypracovala legislatívu, ktorá by ich k takémuto konaniu zaviazala.

Otázky:

Jedenásť európskych spoločností sa rozhodlo konať uvedomelo. Podpísali spoločný záväzok, ktorý má zastaviť propagáciu nezdravého jedla deťom. Ich produkcia pokrýva dve tretiny EÚ trhu s potravinami: Burger King, Coca-Cola, Danone, Ferrero, General Mills, Kellogg, Kraft, Mars, Nestle, PepsiCo a Unilever. Pripojiť sa môžu aj ďalšie spoločnosti. Hlavné body európskeho záväzku:

  • Reklama zameraná na deti vo veku 6 – 12 rokov bude obmedzená len na potraviny a nápoje, ktoré spĺňajú špecifické vedecky overené nutričné kritériá a môžu byť súčasťou vyváženého jedálnička
  • Potraviny a nápoje v základných školách sa budú propagovať len po súhlase vedenia školy
  • Zverejniť konkrétne záväzky na webstránke www.eu-pledge.eu v priebehu roka 2008
  • Zabezpečiť nezávislý monitoring plnenia záväzkov

Každá spoločnosť, ktorá pristúpila k európskemu záväzku, si sama stanoví kritériá na potraviny a nápoje, ktoré nie je vhodné propagovať deťom. Vychádzať bude z národných alebo medzinárodných štandardov.

Problém spočíva v spôsobe, ako určiť zdravé a nezdravé potraviny. Hovorca spoločnosti Nestlé v Prahe Martin Walter napríklad odmieta tvrdenie, že čokoláda je nezdravá. Tvrdí, že ide o mieru jej konzumácie a celkový životný štýl, ktorý spotrebiteľ vedie. Aj keď Nesté pristúpila k európskemu záväzku, nedá sa očakávať, že by prestala propagovať čokoládu.

Ako konkrétne sa nový európsky záväzok odzrkadlí na reklamnej politike firiem na slovenskom trhu zatiaľ nie je známe. Nové pravidlá začnú platiť od roku 2009 a spoločnosti tak majú celý rok na vyhodnotenie nutričných hodnôt svojich výrobkov a prípadné zmeny v ich propagácii.

Mnohé spotrebiteľské organizácie kritizujú najmä vytváranie dojmu, že potraviny bohaté na cukry a tuky sú prospešné pre zdravie – výrobcovia vyzdvihujú, že sú bohaté na kalcium, plné mlieka, vlákniny, vitamínov a pod. Tieto kvality však úplne neguje vysoký obsah cukrov a tukov, tvrdia niektorí odborníci na stravovanie.

Boj za lepšie stravovanie chce EK podporiť aj novou legislatívou, ktorú predstaví začiatkom budúceho roka. Podľa Finacial Times zaviaže výrobcov zverejňovať informácie o kalorickej hodnote, cukroch, tukoch a soli na “viditeľnom mieste” v blízkosti názvu výrobku, pričom minimálna veľkosť písma (font) bude osem. Kalorickú hodnotu budú musieť uvádzať aj nápoje, ktoré obsahujú viac ako 1,2% alkoholu.

Pozície:

Ralph Kugler, Unilever: “Týmto zázväzkom Unilever posilnil svoj zodpovedný prístup k marketingu zameranému na deti – už v roku 2006 sa zaviazal nerobiť cielenú reklamu na deti mladšie ako šesť rokov. Vnímame to ako ďalší krok k riešeniu obezity a zlého stravovania detí. Európsky záväzok splníme v priebehu roku 2008.”

Martin Walter, Nestlé Česko/Nestlé Slovensko: Záväzok charakterizuje ako “ďalší krok k tomu, aby deti postupne získavali zdravé stravovacie návyky a životný štýl.” Upozorňuje však, že “cukrovinky majú v primeranom množstve svoje oprávnené miesto vo vyváženom jedálničku a životnom štýle, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je fyzická aktivita a výdaj energie.”

Markos Kyprianou, komisár pre zdravie a spotrebiteľa: Uprednostnil samoreguláciu firiem pred EÚ legislatívou: “Je to rýchle a prináša konkrétne výsledky. Vypracovať a implementovať európsku legislatívu by mohlo trvať sedem rokov.” Zároveň potvrdil, že ak sa do dvoch rokov nič nezmení, EK pristúpi k prijatiu konkrétnej smernice.