Zákon o malých podnikoch: Rok v praxi

Pozadie:

Európska únia malé a stredné podniky (MSP) identifikovala ako základ svojho hospodárstva. MSP sú definované ako firmy s menej ako 250 zamestnancami a maximálnym obratom €50 miliónov, pričom tvoria 99 % z celkového počtu podnikov EÚ. Sú považované za pilier hospodárstva Únie a vytvárajú tri štvrtiny pracovných miest v súkromnom sektore.

Malé a stredné firmy však musia čeliť prekážkam v podobe prísnej regulácie, nedostupných úverov a tiež neprístupných projektoch verejného obstarávania.

Small Business Act (Zákon o malých a stredných podnikoch) zverejnili v júni 2008 s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie v prospech MSP. Menšie firmy môžu mať výnimku v účtovných požiadavkách a pomaly sa znižuje aj čas potrebný na založenie nového podniku. Lobbingové skupiny sa však sťažujú najmä na prílišnú reguláciu a oneskorené platby. Podľa ich slov sa tieto problémy čoraz zhoršujú.

Otázky:

Jednotlivých súčastí SBA sa členské štáty chopili rôzne. Mnohé urobili zmeny v hospodárskej politike v snahe zlepšiť podnikateľské prostredie a zľahčili prístup MSP k projektom verejného obstarávania.

Implementácia síce prebiehala s rôznou intenzitou a neuniformne, no vplyvom krízy sa životaschopnosť MSP znížila a preto sa vlády snažia firmám pomôcť prežiť hospodársku búrku.

Pozície:

 • Francúzsko

Francúzska vláda tvrdí, že je na sto percent kompatibilná so záväzkami vyplývajúcimi z SBA. Najmenšie francúzske firmy, ktorých obrat nepresiahne 32,000 eur ročne, majú napríklad výnimku v účtovných požiadavkách.

Od prijatia SBA sa vláda zamerala najmä na zefektívnenie procedúry pri zakladaní nového podniku. Vytvorili internetovú stránku, kde ľudia, ktorí chcú začať podnikať, nájdu na jednom mieste potrebné informácie o tom, ktoré dokumenty majú vyplniť a ktoré úrady navštíviť.

Podobnú stránku chce vláda do konca roka 2009 zriadiť aj pre ostatné typy firiem. Týmto spôsobom napĺňajú aj záväzky plynúce zo smernice o službách, ktorá stanovuje vytvorenie „jednotného miesta kontaktu“ pre vybavenie všetkých formalít súvisiacich s rozbiehaním služieb.

Do roku 2011 by malo byť možné prostredníctvom internetu vybaviť všetky formality potrebné pre založenie firmy. Na to, aby dodržali SBA, nebudú požadovať duplikáciu.

 • Veľká Británia

Veľká Británia v rámci balíka na stimulovanie dopytu zo strany konzumentov v decembri znížila DPH. Podnikateľské lobby tento krok uvítali, no aj napriek tomu toto opatrenie malo len veľmi limitované výsledky. Výnimkou v kráľovstve je Severné Írsko, kde pre výhodný kurz a nižšie dane vo zvýšenej miere začali nakupovať obyvatelia Írskej republiky.

V októbri 2008 britský premiér Gordon Brown do svojho kabinetu povolal z Európskej komisie Petra Mandelsona (z funkcie komisára zodpovedného za obchod). Dostal funkciu ministra pre obchod a doživotné členstvo v Snemovni lordov (hornej komore britského parlamentu).

Podľa jeho slov je otázne, či všetky regulácie plynúce z Bruselu sú naozaj potrebné a či by sa im malé podniky mohli vyhnúť. Okrem toho vláda prehodnocuje platnú legislatívu s cieľom zistiť, či je stále potrebná a nepotrebuje reformu.

Na obmedzenie oneskorených platieb Mandelson vytvoril kódex postupov pre uistenie sa, či sa malým a stredným podnikom platí včas. Pri predstavovaní koncepcie vyhlásil, že kľúčová je záchrana siete dodávateľov pred kolapsom. Britská vláda chce svoje vlastné záväzky voči dodávateľom splácať v priebehu 10 dní.

Ministerstvo okrem toho vytvorilo internetovú stránku, kde sa môžu MSP uchádzať o vládne kontrakty nižšej hodnoty – pod 100 tisíc libier.

 • Česká republika

Podľa Karla Machotku, riaditeľa odboru pre podnikanie Ministerstva priemyslu a obchodu, Česká republika znížila byrokraciu o 8 % v roku 2007 a 2008 a chce dosiahnuť 20-percentnú redukciu do roku 2010.

Vláda zaviedla elektronickú komunikáciu a zjednodušila získavanie živnostenského oprávnenia. V rámci dodatkov k zákonoch o odpade, dani z príjmu a sociálnom poistení sa podľa Machotku postarala o zníženie administratívneho zaťaženia.

Malé firmy v Česku musia spĺňať menej náročné účtovné požiadavky ako štandardné firmy. Polovicu príjmu si môžu odpísať ako náklady a zo zvyšku sa vypočítava daň. Nemusia teda odkladať účtovné bločky ako dôkazy výdavkov, tak ako sa to vyžadovalo v minulosti. Založenie firmy v krajine je možné za 24 dní, po vykonaní 10 rôznych administratívnych procedúr.

 • Taliansko

Vďaka novému dekrétu o znižovaní byrokratickej záťaže chce talianska vláda ušetriť päť miliárd eur. Zjednodušila procedúru registrácie zamestnancov do sociálnej poisťovne, úrady žiadajú menej dokumentov pri uchádzaní sa o projekty verejného obstarávania a redukovali sa povinnosti týkajúce sa požiarnej prevencie.

Vláda upravila daňový systém platný pre mikropodniky bez zamestnancov, alebo tie s obratom 30 tisíc eur ročne. Redukovala objem a zjednodušila odvádzanie dane. Okrem toho propaguje služby e-governmentu pre malé a stredné podniky prístupom „všetko na jednom mieste“.

Menej náročné sú aj administratívne dokumenty pri zakladaní nových firiem. Prostredníctvom internetovej služby „Podnik za jeden deň“ prepojili systémy miestnych úradov, ktoré sú súčasťou procedúry. Nie všetky obce a mestá sú však súčasťou systému.

Nové talianske spoločnosti musia čakať 45 až 120 dní, kým im umožnia vstup na trh. Registrácia síce trvá len jeden deň, no doručenie administratívnych dokumentov z obchodného registra trvá oveľa dlhšie. Tí, ktorí sa rozhodnú podnikať v oblasti pohonných hmôt alebo odpadu, niekedy čakajú aj 180 dní.

 • Bulharsko

Bulharská vláda predstavila opatrenia na urýchlenie registračného procesu pri rozbiehaní nových firiem. Podľa Bulharskej priemyselnej asociácie je vládne rozhodnutie transformovať licenčný režim na registračný režim jedným z krokov vpred v podpore všetkých bulharských firiem, vrátane MSP. Vytvorením Štátnej registračnej agentúry sa proces dramaticky zrýchlil a trvá tri dni.

Stále však existuje mnoho vážnych najmä administratívnych prekážok pre firmy v Bulharsku. Vláda zvažuje zníženie poistných odvodov ako jedno z možných protikrízových opatrení. Malé firmy zatiaľ nie sú výnimkou z účtovných požiadaviek, tak ako odporúča SBA. Jedine pokiaľ ide o IT podniky. Ďalšou prekážkou je nevyvinutý systém e-governmentu.

Určité kroky vláda spravila v snahe o zlepšenie prístupu MSP k finančným prostriedkom – vytvorením Národného garančného fondu, ktorý garantuje pôžičky v objeme 150 miliónov leva (približne 90 miliónov eur).

 • Írsko

Írska vláda sa zaviazala k splácaniu všetkých svojich účtov v priebehu 15 dní. Írska vicepremiérka Mary Coughlanová na stretnutí ministrov zodpovedných za podnikanie v Bruseli navrhla nové opatrenia, ktoré by MSP uľahčili prístup k projektom verejného obstarávania.

Írska vláda prijíma aj opatrenia na zníženie byrokracie. Podľa Coughlanovej obmedzením administratívneho zaťaženia zvýšením využitia online služieb tento rok ušetria 20 miliónov eur.

 • Slovensko 

Slovensko sa snaží upraviť platnú reguláciu podnikov v rámci svojich protikrízových opatrení. V roku 2007 vláda prijala dokument ‘Agenda lepšej regulácie v Slovenskej republike a Akčný plán v Slovenskej republike 2007-2012’ a vo vládnom balíku na zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy sa zaviazala k plnej implementácii svojho akčného plánu.

Program si stanovil tri čiastkové ciele:

 • Cieľ 1:  Pripraviť nástroje a definovať podmienky pre meranie administratívneho zaťaženia v SR.
 • Cieľ 2:  Kvantifikovať administratívne zaťaženie v SR .
 • Cieľ 3:  Definovať opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia a zabezpečiť ich implementáciu.

Základom projektu bola príprava metodiky merania, formulárov, budovanie interných štruktúr, vzdelávanie, školiteľské semináre a aj poradenstvo a usmerňovanie pri výbere legislatívy.

Výber legislatívy pre podnikateľov a živnostníkov konzultovali v spolupráci s Ústrednými orgánmi štátnej správy ako aj podnikateľskými združeniami, asociáciami, aby jasne stanovili, čo predstavuje najväčšiu administratívnu záťaž.

Podľa MH SR bolo do procesu mapovania informačných povinností, ktoré podnikateľom vyplývajú z regulácie, zaradených 48 zákonov pokrývajúcich 12 oblastí:

 • Obchodné právo
 • Občianske právo
 • Účtovníctvo
 • Konkurz a reštrukturalizácia
 • Regulácia trhu
 • Dane, clá a poplatky
 • Regulácia investičných stimulov
 • Iné finančné predpisy
 • Práca a zamestnanosť
 • Odvody
 • Životné prostredie
 • Duševné vlastníctvo

Uvažované legislatívne opatrenia nebudú vychádzať z medzinárodného alebo európskeho práva, ale budú mať  hlavne slovenský rozmer. Pre určenie výšky administratívneho zaťaženia bola zvolená holandská metodika SCM (Standard Cost Model – Štandardný nákladový model).

Prvé výsledky merania administratívneho zaťaženia, kalkuláciu celkových administratívnych nákladov podnikania spolu s konkrétnymi návrhmi opatrení a odporúčaní pre následné zníženie administratívneho zaťaženia ministerstvo poskytne koncom leta.