Zamestnávatelia a odbory sa hádajú o pracovnom práve

 

Krátka správa

Európska komisia 5. októbra 2006 rozhodla o odložení zverejnenia Zelenej knihy o modernizácii pracovného práva (pôvodne mala byť zverejnená už 13. septembra, potom bola odložená na polovicu októbra, dnes sa hovorí o novembri). Európska exekutíva tým reagovala na kritiku UNICE, podľa ktorej by zverejnenie dokumentu v tomto čase viedlo k „nepotrebnej konfrontácii na tripartitnom sociálnom summite“.

Thérèse de Liedekerke, riaditeľka pre sociálne záležitosti v UNICE, v interview pre EurActiv bránila kritiku, ktorú jej organizácia namierila proti súčasnej podobe Zelenej knihy. Podľa nej by „kryštalizoval rozdiely v názoroch, a nie umožnil vznik konsenzu v členských štátoch v otázke, čo je potrebné pre modernizáciu pracovných zákonov“.

Catelene Passchier, generálna tajomníčka konfederácie ETUC, zodpovedná za sociálnu politiku a pracovné právo, zas vyhlásila že UNICE sa snaží zabrániť celej debate o budúcnosti sociálneho zabezpečenia v EÚ. „Teraz, keď Komisia prijíma prvé kroky pre začatie debaty, UNICE sa snaží podkopať celú vec (Zelenú knihu) pred tým, ako je vôbec oficiálne publikovaná. Z pohľadu európskych zamestnancov je to bezpochyby odsúdeniahodné, pretože to ilustruje, že zamestnávatelia nie sú pripravení na vážnu diskusiu o „bezpečnostnej“ dimenzii flexikurity.“

Podľa Thérèse de Liedekerke UNICE súhlasí s tým, že „existuje potreba pozrieť sa na pracovné zákony v Európe, hľadať prekážky tvorbe pracovných miest, ktorú vytvárané zastaranou či nadmieru rigidnou pracovnou legislatívou. Veríme však, že sa to musí v zásade vyriešiť v rámci členských štátov.

Plné znenie interview s Thérèse de Liedekerke nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Plné znenie interview s Catelene Passchier nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.