Zaniknuté pracovné miesta prevyšujú nové 3:1

Zdroj: Flicr

Finančný sektor, automobilový priemysel a maloobchod zaznamenali najväčšie straty. Podľa údajov ERM zaniklo 220 tisíc pracovných miest, čo je najväčšia strata od roku 2002, kedy sa začali zbierať štatistické údaje. Za prvé tri mesiace v roku 2009 bolo vytvorených 90 tisíc miest.

Krajiny s najväčšou stratou pracovných miest:

  • Veľká Británia 63 314
  • Poľsko 38 975
  • Nemecko 17 431    
  • Francúzsko 11 779

Straty podľa jednotlivých najviac zasiahnutých odvetví:

  • Automobilová výroba 23 584
  • Maloobchod 21 740
  • Finančný sektor 16 778
  • Strojársky sektor 16 432

Nezamestnanosť v členských štátoch prudko stúpla, najmä v troch Pobaltských krajinách v rozmedzí od 6 % do 9 %. Podobná situácia je aj v Írsku, kde zaznamenal rast nezamestnanosti na 11,4 % zo 6 % minulý rok.

Menej dramatická situácia je v ostatných členských štátoch, rast však zaznamenávajú vo všetkých okrem Nemecka, Francúzska, Rakúska a Holandska, kde nízke čísla udržujú vďaka skrátenému pracovnému času, čiastočnej nezamestnanosti a iným formám pracovnej flexibility.

Najviac pracovných miest vzniklo vo výpredajových obchodoch (outletoch) a v sieťach reštaurácií, ktoré v čase hospodárskeho poklesu prosperujú.  

Britský korzervatívny poslanec Timothy Kirkhope v súvislosti so správou Eurofound vyhlásil, že nezamestnaní musia byť preškolení a vyzval k daňovej úľave pre spoločnosti, ktoré tvoria pracovné miesta.