Záruka pre mladých môže mať problémy

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Európsky dvor audítorov tento týždeň predstavil hodnotiacu správu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých, ktorú členské štáty odsúhlasili v apríli 2013.

Takzvaná záruka pre mladých má pomôcť nájsť mladým ľudom do 25 rokov kvalitné zamestnanie, či stáž a to v prípade, ak sa nedokážu zamestnať ani štyri mesiace od ukončenia školy.

EÚ tak reagovala na alarmujúcu nezamestnanosť mladých ľudí naprieč blokom. Najviac, až 54 percent mladých si nevie nájsť adekvátne uplatnenie v Španielsku a Grécku.  

„Po šiestich mesiacoch behaní po pohovoroch sa mi podarilo nájsť iba prácu, ktorú som robil pred siedmymi rokmi počas štúdia na univerzite. Nevedelo som uplatniť svoj potenciál a preto som odišiel,“ zhodnotil pre EurActiv.sk zlú situáciu v Španielsku mladý Madridčan, ktorý bol nútený hľadať prácu v zahraničí.

35 až 40 percent ľudí do 25 rokov je nezamestnaných aj v Taliansku, Chorvátsku a Portugalsku. K podobným číslam sa približuje aj Slovensko, hoci situácia je o niečo lepšia.

EÚ podporila projekty záruky pre mladých v členských štátoch až približne 12,7 miliardami eur na obdobie 2014-2020. Dvor audítorov sa však obáva, že celkové financovanie môže byť nedostatočné.

Napríklad Medzinárodná organizácia práce predpokladá, že celkové náklady na úspešné zavedenie iniciatívy môžu byť až 21 miliárd ročne.

„Táto schéma je veľmi náročná na financovanie. Alternatívou však sú obrovské socioekonomické straty, ktoré agentúra Eurofound odhadla až na 153 miliárd eur ročne, čo predstavuje 1% HDP celej EÚ,“ obhajovala opodstatnenosť výdavkov členka dvoru audítorov Iliana Ivanova.

Žiaden zo skúmaných štátov navyše neposkytol informácie o nákladoch spojených s prijatím štrukturálnych reforiem, ktoré by riešili zamestnanosť mladých z dlhodobého hľadiska.

Nedostatočný je podľa dvoru audítorov aj monitoring a kontrola a chýba aj presná definícia „kvalitnej práce.“ Môže preto hroziť, že zamestnávatelia budú podporný systém využívať iba na získanie lacnej a najmä dočasnej pracovnej sily.

Slovensko je úspešné

Ministerstvo práce SR odmieta tvrdenia o zneužívaní podpornej schémy. „Projekt pokladáme za akýsi „štartovací“ impulz pre zamestnávateľov na vytváranie a obsadzovanie pracovných miest v čase stagnácie či opatrnej konjunktúry hospodárstva. Vďaka príspevkom z projektu zamestnávatelia vytvorili pracovné miesto, na vytvorenie ktorého by v „ťažkých časoch“ nenašli odvahu a priestor,“ povedala pre EurActiv.sk hovorkyňa rezortu Veronika Husárová.

Slovensko prispelo do konca roka 2014 na vytvorenie 12 781 pracovných pozícií približne 69 miliónmi eur. Na rozdiel od iných členských štátov prispieva Slovensko aj na vytváranie pracovných pozícií pre malých do 29 rokov.

V ukončených projektoch išlo najmä o pozície v službách a administratíve. Častý bol aj záujem o pomocných nekvalifikovaných pracovníkov, ale aj remeselníkov. Prekvapivo najviac, až 77 % všetkých pozícií bolo vytvorených v mikro podnikoch s minimom zamestnancov.

Ministerstvo hodnotí projekty pozitívne. „O úspešnosti týchto projektov svedčí najviac fakt, že 80 % mladých ľudí (z 6990) si zamestnávatelia ponechali aj po skončení podpornej doby."

"Už len tá možnosť, že mladí mohli pracovať aspoň 18 mesiacov, je pre nich dobrou skúsenosťou do ďalších rokov a určite aj výhodou pri hľadaní ďalšieho zamestnania,“ potvrdila hovorkyňa.

EurActiv.sk/EurActiv.com