Záruka pre mladých neznamená automaticky kvalitné zamestnanie

Podpredseda Európskeho fóra mládeže (EYF) Lloyd Russel-Moyle v Európskom parlamente vyhlásil, že jeho organizáciu nová Záruka pre mladých sklamala. Záruka je vraj ľahko zneužiteľná, pretože neodstraňuje stáže bez nároku na mzdu. Mladí ľudia by mali mať právo na slušné zamestnanie, uviedol Russel-Moyle.

„Stáže sú samozrejme užitočné, ale iba vtedy, ak sú aj riadne regulované. V opačnom prípade je to len lacná pracovná sila,“ povedal viceprezident EYF.

V súčasnosti má za sebou stáže takmer 50 % európskej mládeže.

Giorgio Zecca, koordinátor Európskeho fóra mládeže, dodáva, že finančná kríza na trhu práce EÚ v posledných šiestich rokoch vytvorila veľké rozdiely medzi mladými a staršími pracovníkmi.

Až 42 % mladých pracuje v únii so zmluvami na dobu určitú. U dospelých zamestnancov je to 13 %. Podiel kontraktov na dobu určitú sa v únii výrazne líši aj regionálne. V Slovinsku, Španielsku a v Poľsku takto pracuje viac ako 60 % mládeže, v Rumunsku, Litve a Bulharsku predstavuje toto číslo menej ako 10 %.

Pätina mladých ľudí v Európe sa obáva straty zamestnania. To má podľa Zeccu dopad na ich zdravie. V Nemecku má 21 % mladých pracovníkov flexibilnú pracovnú dobu (práca na smeny, nadčasy) a v dôsledku toho trpia únavou. V Británii od roku 2006 neustále rastie štatistika stresu z práce.

V Európe pracuje bez zmluvy asi 10% % ľudí do 25 rokov. Asi 30 percentám mládeže v Nemecku, Veľkej Británii a v Grécku hrozí chudoba, pretože zarábajú nižšiu ako minimálnu mzdu.

Čo s európskymi peniazmi?

Poslankyňa EP Marije Cornelissen (Európska strana zelených) tvrdí, že záruka pre mladých je zo strany európskych politikov správnym krokom. Je však potrebné, aby sa rozhodli, kam peniaze nasmerovať.

Cornelissen poznamenala, že by sa zákonodarcovia mali súčasne pozrieť aj na bývanie mladých, ktorého nedostatok im získanie zamestnania často prekazí. Ďalším problémom je nedostatočné financovanie start-upov, mali by sa preto zaviesť nástroje na mikrofinancovanie mladých podnikateľov. Poslankyňa sa obáva, že problémy so základnými životnými podmienkami v budúcnosti negatívne ovplyvnia demografiu.

Britská poslankyňa EP Rebecca Taylor varovala, že strata celej jednej generácie mladých zamestnancov bude mať na Európu „dominový efekt“.

Lepšia kontrola

Riaditeľka Medzinárodnej organizácie práce (ILO) Claire Courteille uviedla, že jej organizácia Záruku pre mladých uvítala.

Nemala by však byť konečným bodom. Courteille poznamenala, že kým EÚ na zamestnanosť mládeže vyčlenila 8 miliárd eur, ILO odhaduje, že len v eurozóne je potreba 21 miliárd eur.

Riaditeľka tiež zdôraznila potrebu lepšieho monitoringu záruky. Myšlienku podporil aj Lloyd Russel-Moyle. Podľa neho by sa dohľad mohol realizovať v rámci európskeho semestra, kedy Komisia pre jednotlivé krajiny dáva odporúčania. Russel – Moyle upozorňuje, že svoj ​​plán garancie predložilo 22 členských krajín EÚ, ale o nich obsahu verejnosť zatiaľ nevie.

„Mladým ľudom sa zvykne vravieť, že ich kvalifikácia pracovným miestam nezodpovedá. Dávať im to za vinu nie je fér. Jednoducho nie je dostatok pracovných miest a mali by ste to makroekonomicky riešiť,“ vyhlásil podpredseda EYF.

Predseda mládežníckej komisie Európskej konfederácie odborových zväzov Salvatore Marra uvádza 3 základné nedostatky záruky: vo väčšine členských štátov chýba dôsledná implementácia, 8 miliárd eur nie je dosť peňazí a tiež neexistuje záväzok zaistenia kvalitných pracovných miest.

„Máme už dosť politických dokumentov. Potrebujeme činy. Mladí ľudia už nemôžu čakať na sľuby. Hrozí, že európska Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých zlyhá. Mladí ľudia na to budú pri voľbách do Európskeho parlamentu pamätať,“ varoval Marra.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.