Záťažové testy pod paľbou – nemecké banky skrývajú previazanie na dlhopisy

Zdroj: http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/5146607/stress-main_Full.jpg

Šesť zo štrnástich nemeckých bánk, ktoré absolvovali záťažové testy nezverejnili svoju expozíciu voči štátnych dlhopisom, čo bol jeden z kľúčových indikátorov skúšky, či európske banky dokážu ustáť budúce hospodárske šoky.

Spojené štáty, Medzinárodný menový fond a trhy zvyšujú tlak na regulátorov, aby zverejnili expozíciu bánk. Predstavitelia z nemeckého regulačného orgánu BaFin tvrdia, že tak finančné inštitúcie podľa národného práva urobiť nemusia. Informuje o tom denník Financial Times.

Kvocient štátnych dlhopisov skrývajú Deutsche Bank, Postbank, Landesbank Berlin, Hypo Real Estate a finančné skupiny DZ a WGZ. Hypo Real Estate podľa očakávaní testovaním neprešla. Ešte pred skúškou požiadala o dvojmiliardovú pomoc.

Európska komisia sa včera tiež zapojila do diskusie a vyzvala banky, ktoré ešte svoju expozíciu nezverejnili, aby tak urobili, hneď ako to bude možné.

Neprešlo 7 z 91 bánk

Podľa výsledkov, ktoré zverejnili v piatok večer po zatvorení európskych trhov, testami neprešlo 7 z 91 bánk. Podľa testov im chýba kapitál vo výške 3,5 miliardy eur, čo vyvolalo pochybnosti, či podmienky boli nastavené dostatočne prísne.

Banky skúšali, či vydržia miernu recesiu tento a budúci rok, vrátane strát na vládnych dlhopisoch. Päť malých španielskych regionálnych bánk tzv. „cajas“ test nezvládlo. Španielska národná banka tvrdí, že potrebujú kapitál vo výške 1,8 miliardy eur. Okrem Hypo Real Estate neprešla ani grécka ATEbank, ktorú kontroluje štát.

Analytici kritizujú testovacie podmienky. Podľa nich boli nastavené tak, aby sektor vyzeral silnejší ako v skutočnosti je. „Na tomto teste nevidím nič záťažové. Je to akoby ste banky poslali cez víkend na odpočinok,“ tvrdí Stephen Pople, stratég Cantor Fitzerald.

Trhoví pozorovatelia boli sklamaní z toho, že testy týkajúce sa štátnych dlhopisov boli aplikované na obchodné a nie bankové knihy, kde je ukrytých 90 % dlhopisov. To by mohlo znamenať, že Európa bola pri testoch nedbanlivá, a takým záverom sa vlády chceli vyhnúť.

Ešte pred zverejnením výsledkov európski ministri tajne rokovali. Podľa zdrojov boli nerozhodní najmä v tom, nakoľko majú od bánk žiadať, aby zverejnili svoj stav.

Test absolvovali banky, ktoré držia 78 % percent aktív slovenských bánk

Ako pre TASR povedala hovorkyňa Národnej banky Slovenska Petra Pauerová do strestového testovania boli zahrnuté dcérske spoločnosti zahraničných bankových skupín, ktoré predstavujú 78 % aktív slovenského bankového sektora.  

Bankové skupiny boli testované na konsolidovanej úrovni, čo znamená, že banky slovenského bankového sektora, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami alebo pobočkami cezhraničných bankových skupín so sídlom v EÚ, sú zahrnuté do stresového testovania ako súčasť týchto bankových skupín. Podľa stanoviska odsúhlaseného Ekonomickým a finančným výborom (EFC) a Výborom európskych bankových dohľadov (CEBS) malo testovanie pokryť aspoň 50 % celkových aktív bankového sektora každého členského štátu únie.

Hovorkyňa NBS pripomenula, že slovenská centrálna banka od roku 2005 pravidelne vykonáva vlastné stresové testovanie slovenského bankového sektora, ktorým hodnotí odolnosť bánk voči extrémnym scenárom. Avizovala, že výsledky za prvý polrok 2010 budú zverejnené v polovici októbra tohto roka.

(EurActiv/TASR)