Zavedenie internet bankingu si bude vyžadovať väčší dohľad EÚ

Nie všetky banky sú si rovné a EÚ by mala prijať viac pravidiel na zvýšenie bezpečnosti internet bankingu, povedal Zafar v interview pre EurActiv.

Zafar pracuje ako poradca bánk a telekomunikačných spoločností ohľadne smernice o platobných službách EÚ (PSD) v londýnskom finančnom centre City. Hovorí, že podvodníci sú čoraz lepší v získavaní osobných údajov od spotrebiteľov.

„Banky potrebujú neustále sa vyvíjajúcu internetovú (a teraz aj mobilnú) bezpečnostnú stratégiu, ktorá bude o krok vpred pred zločincami,“ vyjadril sa Zafar.

Kritici smernice o platových službách namietajú, že by mala hovoriť viac o ochrane údajov – najmä vzhľadom na narastajúci objem platieb uskutočnených cez mobil alebo internet.

Smernica vytvára rovnaké pravidlá a práva na domáce a zahraničné platby v celej EÚ/EHS vrátane Švajčiarska, no doposiaľ ju stále naplno neimplemetovalo 11 krajín.

Zafar varuje, že organizovaný zločin na internete je rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie, ktoré sa sústreďuje najmä na sektor cestovania a zábavy, v ktorom zločinci používajú kreditné karty na nákup produktov.

Nanajvýš zraniteľné sú databázy spoločností spracujúcich platby, dodal.

Zafar tiež kritizoval nedostatok spoločného postupu EÚ v oblasti ochrany údajov vo všetkých členských štátoch, no dodáva, že niektoré banky a kartové spoločnosti sú lepšie ako ostatné.

Spomínaná smernica (PSD) rozširuje poskytovanie platových služieb aj na nebankové spoločnosti, akými sú verejné služby či mobilní operátori a tieto inštitúcie, ktoré nemajú rovnakú úroveň dohľadu a kapitálu na svojej súvahe, budú musieť byť oveľa obozretnejšie v sprostredkovaní platieb, zdôrazňuje Zafar.

Minulý október povedala vtedajšia eurokomisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová, že Európska únia tento rok zreviduje svoje príručky v oblasti ochrany údajov. Predstavitelia EÚ preto v súčasnosti študujú spôsoby ako používateľov upozorňovať na porušovanie ochrany údajov.

Pri súčasne neexistujúcej odpovedi EÚ na organizovaný zločin na internete Zafar radí, že najlepším v súčasnosti dostupným riešením sú staré dobré elektronické čipy a PINy, ktoré sú dostupné na platobných kartách.

PINy a čipy používané v platobných termináloch a tiež v obchodoch, sa zároveň využívajú aj pri internetových transakciách a takmer natrvalo tým zabraňujú podvodom, tvrdí Zafar.