Zelené firmy odporujú zamestnávateľskej loby

zdroj: TASR

Minulý piatok (4.3.) podpísalo päť európskych energetických firiem deklaráciu, v ktorej vyzvali európskych lídrov k prijatiu minimálne 25-percentného cieľa zníženia emisií do roku 2020. V pondelok sa postupne k výzve organizácie Greenpeace, aby EÚ prijala ambicióznejší plán redukcie emisií o 30%, pripojilo takmer 50 spoločností.

K podobnému stanovisku združenia Prince of Wales EU Corporate Leaders Group by sa dnes mali pripojiť aj ďalšie veľké firmy.

Na otázku EurActivu, čo odkazuje asociácii BusinessEurope zástupca britskej energetickej firmy, ktorá stála pri zrode piatkovej iniciatívy Bas Batelaan odpovedal: „Podpíšte našu deklaráciu!“

„Hoci sila deklarácie je v tom, že pochádza od energetických firiem, možno by mohli zaujať rovnakú pozíciu,“ uviedol.

Už v roku 2010 sa Komisia pod tlakom lobistov ťažkého priemyslu, BusinessEurope, či ministrov financií Francúzska a Nemecka vzdala snahy otvoriť oficálnu debatu o zvýšení emisného redukčného cieľa na 30%.

„Radšej ako sústrediť diskusiu na nové ciele zníženia emisií by mala Komisia pracovať na povzbudení rozvoja a rozmiestnenia nízkouhlíkových technológií,“ povedal koncom mája 2010 generálny tajomník BusinessEurope Philippe de Buck.

Avšak pred zajtrajším predstavením novej cestovnej mapy pre nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050, sa hlasy za prísnejšiu redukciu emisií ozývajú nielen z Británie a Španielska, ale aj z vnútra združenia BusinessEurope.

Pritom 4. marca zaslalo združenie komisárke pre klimatické opatrenia Connie Hedegaard oficiálny list, v ktorom požaduje neuskutočňovať „žiadne zmeny v dohodnutom politickom rámci do roku 2020“ a dodržať „všetky ciele za podmienky rovnako silnej akcie zo strany iných ekonomík.“

Folker Franz, hovorca BusinessEurope pre oblasť životného prostredia a klímy, poprel dohady o tom, že by názory vedenia neboli v súlade so zmýšľaním členov: „Všetci členovia BusinessEurope jednomyseľne obhajujú súčasný právny rámec pre rok 2020,“ povedal EurActivu.

Avšak Ivan Helo, hovorca nórskej spoločnosti Statkraft, ktorá je signatárom deklarácie trval na opaku: „BusinessEurope ide sama proti sebe.“

„Jej členstvo je pomerne rôznorodé a v tejto záležitosti má rozličné záujmy. Očividne, my máme ambicióznejší cieľ,“ uviedol pre EurActiv.

BusinessEurope združuje federácie zamestnávateľov z 34 krajín, zo sektora ťažkého priemyslu ako sú oceliarne či cementárne, ale tiež zo sektora nových energetických technológií. Aby došlo k uzmiereniu rozporuplných záujmov, konsenzus hľadá asociácia v myšlienke „posilnenia konkurencieschopnosti.“

Hein Greven, hovorca holandskej energetickej spoločnosti Eneco o BusinessEurope povedal: „Ak sú proti ambícii ísť v roku 2020 na 30%, nehovoria za Eneco.“

Folker Franz uviedol: „Nikdy sme nepovedali, že zastupujeme všetkých [zamestnávateľov], ako by sme mohli?…Niekedy máme veľkú polemiku, ale v otázke zvýšenia cieľov pre rok 2020 nemáme, čo vypovedá o všeobecnej nálade v európskom priemysle. Takže by som veľmi pochyboval o tom, či tí čo žiadajú 30% predstavujú väčšinu.“

Pri absencii transparentného konzultačného procesu v rámci jednotlivých národných federácií zamestnávateľov i v rámci BusinessEurope sú ale takéto tvrdenia diskutabilné. Navyše, rozporné signály ohľadom klimatických cieľov prichádzajú aj zo strany environmentálnych a energetických sekcií Európskej komisie.

Pozície

V stanovisku zo 4. marca sa píše: „[V]ieme, že výhody včasnej akcie ďaleko presahujú náklady nečinnosti alebo odkladu činov. V súčasnom ekonomickom kontexte je jednoducho životne dôležité, aby ciele boli ambiciózne a tiež jednoznačné a poskytli jasný signál európskym firmám a občanom.“

Avšak Franz Folker z BusinessEurope trvá na tom, že združenie reprezentuje názor väčšiny firiem. „Tie spoločnosti, ktoré sú v žiari reflektorov sú veľmi často energeticky náročné spoločnosti, ako oceliarne a hlinikárne, ktoré sú očividne proti [prísnejšiemu redukčnému cieľu emisií], ale proti je aj mnoho malých a stredných podnikov,“ argumentoval.

„Masa spoločností tomu nie je naklonená. Toto je odkaz, ktorý dostávame.Akceptujeme, že niektoré firmy sú a je to úplne legitímne, aby žiadali vyšší cieľ, sú ale minoritou,“ dodal.

Na ministrov životného prostredia krajín V4, ktorí včera rokovali na lodi plaviacej sa po Dunaji, apelovali aj aktivisti Greenpeace. Žiadali, aby využili šancu pre rozvoj svojich krajín a podporili tridsaťpercentný redukčný cieľ emisií. Podľa Greenpeace existuje stále viac argumentov, ktoré podporujú tvrdenie, že snaha o zníženie emisií skleníkových plynov by nemala byť pre V4 región strašiakom ale príležitosťou na jeho rozvoj

„Takéto investície môžu pomôcť krajinám z Višegrádskeho regiónu nielen k samotnému znižovaniu emisií, ale v konečnom dôsledku k rozvoju regiónov, zamestnanosti a zdravia obyvateľstva“, uviedla koordinátorka kampaní Greenpeace Andrea Zlatňanská.