Zlá regulácia ohrozuje bezpečnosť na letiskách v EÚ

foto: kontrola pasažierov na letisku v Los Angeles, USA.

Podľa zainteresovaných strán fragmentované pravidlá o bezpečnosti v EÚ spôsobujú, že blok nestíha za bezpečnostnými štandardmi a novými technológiami, ktoré využívajú v USA. Počas diskusie, ktorú zorganizovala SDA, mimovládna organizácia zameriavajúca sa na bezpečnosť a obranu, výrobcovia bezpečnostnej techniky, technickí experti či letiskoví administrátori zdôraznili, že táto nesúrodosť plynie z vágnej a neefektívnej regulácie EÚ.

Nedostatky v bezpečnostných kontrolách na letiskách nedávno dokázal aj francúzsky investigatívny program Envoyé Speciale. Jeho zástupcom sa podarilo prejsť cez kontroly na letisku v Marseille a Roissy so strelnými zbraňami v príručnej batožine.

Hoci odvetvia väčšinou reguláciu odmietajú, podľa expertov a producentov nedostatočná certifikácia a štandardizácia bezpečnostných zariadení drží mieru ochrany pod priemerom. „Neexistuje spôsob ako by sa stroje dali porovnávať,“ uviedol letecký expert Jacques Cipriano, šéf regulácie vo francúzskej bezpečnostnej firme Safran.

Európska komisia priznáva, že priemyselná politika pre bezpečnosť  a obranu vzniká len veľmi pomaly. Riaditeľ pre vnútornú bezpečnosť EK Reinhard Priebe uznal, že nedostatok štandardizácie škodí miere ochrany na letiskách.

Cipriano ďalej poukázal, že napríklad v USA má celé obstarávanie a vývoj bezpečnostnej techniky na starosti Správa bezpečnosti prepravy (Transportation Security Administration – TSA). V Európe neexistuje takýto paneurópsky úrad a diskutujúci kritizovali Európsku komisiu, že nehľadá vedcov a inžinierov, ktorí by sformulovali politiku, ktorá by bola globálne akceptovaná.

Hon za lacnou technikou

Podľa zástupcu sektora, ktorý si neželal byť menovaný, letiská nakupujú najlacnejšie technológie, pretože im to európska regulácia umožňuje. „Ak spĺňajú vágnu reguláciu, prečo by mali nakupovať drahé zariadenia,“ skonštatoval zdroj.

„Regulácia hovorí niečo v tom zmysle, že citlivosť zariadenia by sa mala odvíjať podľa lokálnej miery ohrozenia. A to je nezmysel. Čo to znamená?“ opýtal sa druhý zdroj zo sektora, ktorý sa vyjadril pod podmienkou anonymity.

Americká dominancia?

Bezpečnostní experti hovorili najmä o najnovších technológiách, ktoré sa však ešte na trhu veľmi nepresadili. Aj napriek tomu ich americké spoločnosti nakupujú. „V podstate takmer každý kus bezpečnostného zariadenia v EÚ vďačí svojej existencii európskym fondom,“ vyhlásil Kevin Riordan, technický riaditeľ agentúry Smith, ktorá sa zameriava na letiskovú bezpečnosť

USA majú pred EÚ náskok napríklad v röntgenovej difrakcii, technológii, ktorá dokáže identifikovať, aké molekuly sa nachádzajú v danej nádobe. Pritom ju vyvíjajú európske laboratóriá, no kupujú ju americké firmy. Podľa európskeho zdroja je to pre reguláciu EÚ, ktorá spomaľuje uvádzanie produktov na trh.

Difrakciu používajú na letisku Sheremetyevo v Moskve, či letisku Bena Guriona v Tel Avive. V Európe stále v skeneroch tela a batožiny dominuje röntgenová transmisia.

Difrakcia už od roku 2013?

Avšak z praktických aj ekonomických dôvodov sa difrakcia európskym štandardom tak skoro nestane. Difrakčné zariadenia sú vysoké päť metrov a môžu skenovať len veľké objekty, pričom na jeden potrebujú asi minútu. Využívajú ich preto najmä pri preprave nákladov.

Viaceré spoločnosti vyvíjajú takéto zariadenie pre príručnú batožinu, ktoré by na preskenovanie jedného objektu potrebovalo päť sekúnd, avšak firmy tvrdia, že EÚ ich brzdí pri dostávaní produktov na trh. Podľa odhadov by však stroj mal prísť na trh EÚ v roku 2013.

Líbyjský rozmer

Pre lobing francúzskej a britskej vlády, pričom obe krajiny sú angažované v líbyjskom konflikte, EÚ predĺžila zákaz tekutín na palube. Podľa sektora to ešte viac obmedzí investície do difrakcie, keďže letiská sa tak budú môcť ďalej držať lacnejších transmisných zariadení.

Experti však poukázali aj na to, že kvôli teroristom sa všetky bezpečnostné technológie držia v tajnosti. Iní však dodali, že je to čiastočne aj z komerčných dôvodov. Riordan vyzval Komisiu, aby do ďalšieho balíka regulácie zakomponovala aj obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím, ktoré by zrýchlilo uvádzanie produktov na trh. Zároveň dodal, že v USA takto vláda stimuluje pokrok, pretože si to vyžaduje oveľa vyššiu úroveň technologického výkonu.