Zlúčenie Google a DoubleClick: je to zložitejšie

Foto: flick.com (keso)

Pozadie

21. septembra 2007 oznámil portál Google svoj plán odkúpiť DoubleClick. Obchodné jednania prebiehali od jari 2007 a ide o transakciu v hodnote 3,1 mld. USD (2,2 mld. eur). DoubleClick je svetovým lídrom v oblasti grafickej on-line reklamy, zatiaľ čo Google si udržiava prvenstvo v internetovej reklame na báze textu (EurActiv 25/09/07).

Komisia si stanovila termín 26. október 2007, dokedy sa mala vyjadriť, či akvizíciu schváli, bude sa rozhodovať dlhšie alebo začne celú vec hĺbkovo skúmať. V novembri sa rozhodla celú vec detailne skúmať. Stanovila si nový termín, 2. apríl 2008, kedy by mala zverejniť závery vyšetrovania dopadov tejto fúzie na trh s elektronickou reklamou.

Otázky

Získavanie informácií o návštevníkoch stránok nie je len vecou konkurencie, ale aj ochrany súkromia. Takýto záver vyplynul z okrúhleho stola, ktorý organizovala bruselská právnická firma Pappas & Associates 10. januára 2008.

Hoci je Google medzi používateľmi výrazne najobľúbenejší, jeho komerčná politika vyvoláva otázky o ochrane citlivých informácií. Napríklad jeho konkurent Ask.com umožňuje svojím používateľom vymazať osobné informácie, zatiaľ čo Google takúto možnosť neponúka.

Vo februári 2008 vydá EDPS (Európsky úrad pre dohľad nad ochranou údajov) správu, ktorá sa bude dotýkať spôsobov, akým vyhľadávače nakladajú s citlivými dátami. Doterajšie vyhlásenia Úradu sa obmedzovali len na konštatovanie, že v oblasti správy informácií je potrebná väčšia transparentnosť.

Závery doterajších výskumov naznačujú, že hoci sa téma ochrany osobných údajov stáva v bruselských kruhoch čoraz diskutovanejšou, bežní internetoví užívatelia sa o ňu veľmi nezaujímajú. Poskytovaním a zberom citlivých informácií sa necítia byť ohrození.

Pozície

Eliana Garces Tolon, členka kabinetu komisárky Magleny Kunevy, si položila otázku o dopadoch citlivých informácií na možnosť spotrebiteľského výberu: „Do akej miery môžu byť v prípade Google používané súkromné údaje na komerčné záujmy spôsobom deformujúcim vašu voľbu? Nemyslím si, že DG pre konkurencieschopnosť by doteraz túto otázku zodpovedalo.“ Zástupca spomenutého DG počas okrúhleho stola uviedol, že „v otázkach súkromia je prijímanie rozhodnutí vecou členských krajín.“

O tom, že zlúčenie Google a DoubleClick presahuje rámec konkurenčnosti a dotýka sa aj oblasti súkromia, je presvedčená aj Denise Kingsmill z britskej Snemovne lordov. Ako kompromisné riešenie navrhla zlúčenie oboch spoločností za predpokladu, že ich doterajšie databázy nebudú zlúčené a nová spoločnosť ani neumožní prístup do databáz iným stranám.

Spotrebiteľské organizácie vidia v plánovanej kúpe DoubleClick-u spoločnosťou Google riziko. BEUC napríklad uvádza, že konzorcium Google/DoubleClick bude firmou, ktorá „bude dominovať obom tokom online reklamy – vyhľadávaným a nevyhľadávaným inzerátom.“

Voči fúzii namietajú aj najväčší konkurenti v oblasti online reklamy, napríklad Yahoo! či Microsoft. Voči spojeniu Google a DoubleClick sú aj vydavatelia internetového obsahu, napríklad elektronické denníky. Obávajú sa, že s príchodom posilnenej konkurencie sa ich priestor stane z reklamného hľadiska menej zaujímavým.

Microsoft vo svojom stanovisku uvádza: „Kombináciou dominantnej siete pre predaj online reklamy s dominantným poskytovateľom reklamných nástrojov, Google dosiahne dominantnú kontrolu nad prúdom online reklamy.“

Margaret Boribon, generálna tajomníčka Copiepresse: „Ak zlúčenie prejde, dotkne sa to celého sektora tvorcov obsahu. Nie je to len problém priamych konkurentov ako Yahoo! alebo MSN.“ Organizácia Copiepresse, združujúca belgické frankofónne a germanofónne periodiká, už v minulosti jeden spor s Google vyhrala. Vyhľadávač, ako aj služba Google News nemôže viac syndikovať nadpis a krátky úryvok z textu článkov novín zastrešených Asociáciou (EurActiv 15/02/07).

Nasledujúce kroky

  • 21. január 2008: Uskutoční sa verejný seminár "Ochrana údajov na internete." Zúčastnia sa ho zástupcovia Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútro.
  • Február 2008: Európsky úrad pre dohľad nad ochranou údajov (EDPS) vydá správu o nakladaní s osobnými údajmi internetovými vyhľadávačmi.
  • 2. apríl 2008: Predpokladaný konečný termín pre vydanie rozhodnutia Komisie v prípade zlúčenia Google a DoubleClick.