Zneužívanie zamestnancov je v EÚ stále bežné

(zdroj: Frank M. Rafik/Flickr)

V niektorých krajinách Európskej únie je maximálny trest za „obzvlášť vykorisťujúce“ pracovné podmienky nižší ako 2 roky nepodmienečne. Podľa Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) to nezohľadňuje závažnosť porušovania ľudských práv. Verejnosť preto vyzýva na nulovú toleranciu.

„Vykorisťovanie pracovníkov, ktorí boli hospodárskymi a sociálnymi okolnosťami  prinútení súhlasiť s neštandardnými pracovnými podmienkami, je neprijateľné,“ povedal dočasný riaditeľ FRA Constantinos Manolopoulos. „V tomto prípade ide o endemický problém, musíme teda prijať naliehavé opatrenia, aby sme ho vyriešili.“

Nová analýza európskej agentúry FRA sa sústredila na zamestnancov, ktorí sa za prácou presúvajú do inej krajiny. Mohlo sa jednať aj o migrantov z mimoeurópskych krajín. Sú to práve oni, ktorí ľahšie prijmú neférové pracovné podmienky. Za dokumentom stojí prvý takto rozsiahly zber údajov zo všetkých členských štátov EÚ.

Zneužívaní zamestnanci majú spoločné to, že odpracujú 12 a viac hodín denne, šesť alebo sedem dní v týždni, za mzdu nižšiu ako jedno euro za hodinu alebo žiadnu. Autori správy uvádzajú, že „obete pracovného vykorisťovania často pracujú v izolácii, na poliach, v domácnostiach alebo na staveniskách.“

Porušovatelia čelia veľmi malému riziku, že by sa museli postaviť pred súd alebo odškodniť svoje obete. Ohláseniu akýchkoľvek incidentov zvykne zabrániť strach. Táto situácia navyše podkopáva práva a pracovné štandardy pre všetkých zamestnancov.

Experti z FRA ako riešenie situácie navrhujú efektívnejší monitoring, prehlbovanie spolupráce medzi políciou, prokuratúrou  a inšpektorátmi práce, zlepšenie prístupu obetí k spravodlivosti, pričom vnútroštátne orgány majú budovať dôveru a poskytnúť pocit bezpečnosti.

Vyše stostranová správa o vykorisťovaní má byť súčasťou rozsiahlejšej série dokumentov, ktoré budú skúmať pracovnú kriminalitu v EÚ.