Zníženie cien roamingu – spotrebitelia spokojní, firmy nie všetky

 

Pozadie

Medzinárodné roamingové hovory sa využívajú vtedy, keď majiteľ používa mobilný telefón v inej krajine, než v akej je registrovaný. Na veľkoobchodnej úrovni žiadajú sieťoví operátori – najčastejšie veľkí telekomunikační operátori – od ostatných firiem rozlične vysoké ceny za využívanie ich sietí. To sa potom premieta do cien pre spotrebiteľov, ktorí často ani nevedia, koľko budú platiť za telefónny hovor robený alebo prijatý v zahraničí.

Vo všeobecnosti považuje Komisia ceny roamingových hovorov za príliš vysoké a netransparentné. V októbri 2005 komisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Reding spustila na internete kampaň pre zníženie ich ceny. Varovala: „Európska komisia nemôže tolerovať nespravodlivo vysoké ceny… Očakávam, že uvidím zásadný pokrok na trhu (do apríla 2006).“ Marcové údaje však ukazujú, že ceny neklesli, v niektorých prípadoch dokonca narástli. V reakcii na to navrhla komisárka reguláciou ktorá by ich mala znížiť na úroveň cien vnútroštátnych hovorov.

Otázky

V reakcii na neochotu operátorov mobilných sietí na vrhla Reding 28. marca 2006 „reguláciu EÚ, ktorá bude využitá na elimináciu nespravodlivých roamingových cien“.

Cieľom regulácie je priviesť medzinárodné roamingové poplatky, na veľkoobchodnej i zákazníckej úrovni, ma úroveň cien vnútroštátneho roamingu (ten sa využíva keď je zákazník v mimo dosahu siete svojho operátora, stále však v krajine kde bol telefón registrovaný). Komisárka Redingová vyhlásila: „Zákazníci s mobilnými telefónmi by nemali byť spoplatňovaní vyššími tarifami len preto, že cestujú do zahraničia.“

Pozície

Jim Murray, riaditeľ európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC, iniciatívu Komisie privítal: „Regulácia je veľmi dobrou iniciatívou, nakoľko ľudia boli na týchto poplatkoch zdieraní celé veky. Skúsenosť spotrebiteľov ukazuje na nedostatok transparentnosti, nadmerne vysoké tarify, a nedostatok skutočnej možnosti výberu a konkurencie v tejto oblasti.“

Asociácia GSM (GSMA), globálna asociácia sektora mobilnej komunikácie, nazvala návrh Komisie „bezprecedentným, nepotrebným a tvrdým“. Výkonný riaditeľ GSMA Rob Conway povedal: „Umožnenie, aby spotrebitelia využívali svoje mobilné telefóny na celoeurópskej úrovni, je službou s pridanou hodnotou a mobilní operátori majú mať možnosť požadovať za ňu trhovú cenu. Okrem toho je neprimerané regulovať tarify na európskej úrovni, nakoľko komerčné a regulačné faktory sú v každej členskej krajine iné.“

ETNO, asociácia veľkých operátorov telekomunikačných sietí, označila návrh Komisie za návrh bez dostatočného zhodnotenia dopadov. Riaditeľ ETNO Michael Bartholomew povedal: „Cieľom regulačného rámca je vytvorenie jednotného právneho rámca pre všetky e-komunikačné služby, aby sa tak zjednotili procedúry a vytvorili rovnaké podmienky pre hráčov. Prijatie krokov mimo regulačného rámca bude pre operátorov znamenať zvýšenie neistoty. Takáto tvrdá intervencia, na veľkoobchodnej i maloobchodnej úrovni, bude na mobilnom trhu bezprecedentnou a zdá sa neproporčnou. Ohrozuje konkurencieschopnosť priemyslu.“

ECTA, asociácia združujúca operátorov, ktorí sú konkurentmi členov ETNO, reguláciu podporuj. Výkonný riaditeľ ECTA Steen Clausen povedal: „Uznávame urgentnú potrebu toho, aby Komisia navrhla dodatočnú ex ante reguláciu pred tým, ako sa pozrie na revíziu telekomunikačného trhu zo širšieho hľadiska. Je nevyhnutné, aby sa táto intervencia zamerala na posilnenie konkurencie na trhu a to si vyžaduje, aby mohli operátori mobilných virtuálnych sietí vstupovať priamo do roamingových dohôd. Bohužiaľ, vo väčšine členských krajín to nie je možné, vrátane tých, kde tieto trhy predtým hodnotila Komisia.“

Ďalšie kroky

  • prvom kole verejných konzultácií, ktoré sa konalo 20. februára až 22. marca 2006, sa mohli operátori o užívatelia mobilných telefónov vyjadriť k otázke medzinárodných roamingových taríf. Druhá fáza konzultácií sa bude konať 3. apríla – 28. apríla 2006.
  • Komisia stále pracuje na detailnom hodnotení dopadov regulácie. Po zverejnení môže byť návrh prijatý v júni. Stále však bude potrebovať súhlas Parlamentu a Rady.