Ako vyriešiť krízu v eurozóne?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Najprv, bankový systém. Maastrichtská zmluva Európskej únie je skoncipovaná tak, aby sa mohla zaoberať len nerovnováhami v rámci verejného sektora, avšak, tak ako sa to stalo, excesy v bankovom sektore boli oveľa horšie. Zavedenie eura viedlo k realitnému boomu v krajinách ako Španielsko a Írsko. Banky eurozóny sa zaradili medzi najzasiahnutejšie krachom v roku 2008. Stále potrebujú veľkú ochranu pred hrozbou insolventnosti.

Prvý krok bol už spravený, keď Európsky finančný stabilizačný nástoj dostal právo zachraňovať banky tak ako vlády. Za týmto musia nasledovať ďalšie kroky. Základný kapitál bánk treba čo najrýchlejšie zvýšiť. A ak má európska agentúra garantovať za solventnosť bánk, tá istá agentúra by na ne mala aj dohliadať.

Európska banková agentúra by prelomila incestný vzťah medzi bankami a regulátormi, ktoré boli základom excesov, ktoré živili súčasnú krízu. Oveľa menej by sa dostávala do sporu s národnou suverenitou ako v prípade podriadenia fiškálnych politík celoeurópskemu orgánu.

Po druhé, Európa potrebuje eurobondy. Zavedenie eura malo posilniť konvergenciu. V skutočnosti vytvorilo divergencie, s rôznymi úrovňami zadlženosti a konkurencieschopnosti členských štátov. Ak veľmi zadlžené štáty musia platiť vysoké rizikové prirážky, ich dlh sa stáva neudržateľným. A to sa práve deje.

Riešenie je jasné – krajiny s deficitom musia dostať možnosť refinancovať svoje dlhy s rovnakými podmienkami ako ziskové krajiny. Toto sa dá najlepšie urobiť schválením vydávania eurobondov, za ktoré by spoločne ručili všetky členské štáty.


Úryvok zverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Celý text v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze