Ako z obchodu (znova) spraviť nástroj pre hospodársky rast?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

growth

zdroj: pixabay.com

Úloha obchodu vo svetovom hospodárstve je na križovatke.

Zvýšená obchodná aktivita a integrácia v druhej polovici 20. storočia pomohla nakopnúť hospodársky rast v rozvinutých ako aj rozvíjajúcich sa krajinách. Od začiatku 21. storočia však obchodovanie, produktivita aj rast príjmov spomaľuje.

Môže za to pomalšie prijímanie obchodných reforiem ako aj pokrízový nárast protekcionizmu. Zároveň sa prejavuje negatívny dopad obchodu na jednotlivcov či celé komunity, a to aj vo vyspelých štátoch.

Je jasné, že straty pracovných miest v niektorých odvetviach či regiónoch zapríčinili skôr technologické zmeny, než obchod. Prispôsobenie sa obchodu však prináša nevýhody, ktoré sú často sústredené a niekedy dosť kruté. Nemusí to tak však byť.

Prijatím správnych reforiem môžu krajiny opäť profitovať z príležitostí, ktoré obchod prináša, posilniť celkovú hospodársku flexibilitu aj výkon. Ide napríklad o podporu mobility pracovníkov, tréningové programy, ale aj poistenie v nezamestnanosti.

Svetová obchodná organizácia, Medzinárodný menový fond a Svetová banka ponúkajú svoj návod v spoločnej štúdii.

Celý jej text v angličtine nájdete na tejto linke.