Analýza prihraničných regiónov Slovenskej republiky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Silnou stránkou regiónu, ktorý sa vzťahuje na oblasť Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského, Banskobystrického a Košického kraja a maďarských žúp Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, ako aj mesta Budapešť je najmä blízkosť, relatívne vzdelaná pracovná sila, historický kontext medzinárodnej spolupráce, budované verejno-súkromné partnerstvá  a priame zahraničné investície.

Na druhej strane slabosťami sú nedostatok skúsených výrobných pracovníkov, migrácia, únik mozgov, slabé prepojenie výskumu a vývoja s priemyslom, podkapitalizácia firiem, veľmi nízke zapojenie lokálnych autorít do podpory inovatívnych malých a stredných podnikov, monolitické zameranie priemyslu a nezamestnanosť.

Región sa však vyznačuje aj potenciálnymi hrozbami – kríza, globalizácia, vysokými štátnymi dlhmi, jednostranne zameraným priemyslom, šedou ekonomikou, pomalou implementáciou európskej legislatívy, nízkymi investíciami do výskumu a vývoja či nízkou transparentnosťou pri prerozdeľovaní štrukturálnych zdrojov.


Úplné znenie analýzy maďarsko-slovenského prihraničného regiónu z makro a mikro hľadiska s dôrazom na malé a stredné podniky a tiež kompletnú SWOT analýzu nájdete na tomto odkaze.