Biopotraviny: luxus alebo návrat ku zdraviu?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Priatelia Zeme - CEPA

Bioprodukty sú produkty z kontrolovaného systému ekologického poľnohospodárstva, sú buď rastlinného, alebo živočíšneho pôvodu.

Pri ich produkcii sa používajú ekologické a trvalo udržateľné metódy, bez poškodenia životného prostredia. Zakázané sú hnojivá a postrekové jedy voči škodcom a chorobám. Ekologické chovy sú také, ktoré zvieratám garantujú dôstojné podmienky, nie sú im podávané antibiotiká, ani mäsovokostné múčky ako kŕmne zmesi a ani stimulátory rastu.

Z bioproduktov sa vyrábajú biopotraviny zákonom ustanovenými technologickými postupmi a s použitím povolených prídavných látok. K spotrebiteľovi sa dostávajú chemicky nekonzervované, neožiarené, nesírené potraviny, bez potravinárskych chemikálií a geneticky modifikovaných organizmov.

  • Prečo nálepky EKO a BIO?

Všetko súvisí so zmenou kvality životného prostredia (ovzdušia, vody a pôdy) v mieste pestovania rastlín a chovu zvierat. Priemysel, poľnohospodárstvo a doprava čím ďalej tým viac ohrozujú zdravie prírody a človeka, a to nielen v lokálnom, ale najmä v globálnom merítku. Kým v minulosti človek spokojne žil a jedol potraviny v regióne bez chemického znečistenia, dnes si nemôžeme byť vďaka globálnemu znečisteniu istí už nikde na Zemi. Preto je čoraz dôležitejšie sledovať kvalitu a nezávadnosť poľnohospodárskych produktov a tiež pôvod potravín. V minulosti boli takmer všetky potraviny „bio“, dnes si už nie je také jasné, čo každý deň jeme a pijeme. Daňou za našu závislosť na technickom pokroku sú aj technické sledovanie kvality prostredia a potravín.

  • Bioprodukty a biopotraviny na Slovensku

S percentuálnym podielom vyše 5% ekologicky obhospodarovanej pôdy z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy sa Slovensko radí v rámci krajín EU k lepšiemu priemeru. Aj počet obchodov s ponukou biopotravín sa už počíta na desiatky. BIO je čoraz viac „in“. Kto by sa nechcel stravovať zdravo! Nejedného záujemcu však odradí vyššia cena biopotravín – v priemere sú drahšie o dvadsať až štyridsať percent, niektoré aj o viac. Prečo by si mal kúpiť kilo múky za päťdesiat korún, keď za obyčajnú dá šesť, prečo by mal za jablká utratiť štvornásobne viac? Cena bioproduktov však podľa odborníkov zodpovedá kvalite. Pri ekologickej produkcii hrozia vyššie straty, využíva sa viac ručnej práce, tovar sa vyrába sezónne a v menších množstvách. Okrem toho sa biopotraviny spracúvajú a skladujú bez použitia chemikálií – majú preto kratšie doby trvanlivosti. Jedným z nákladov je i samotná certifikácia výrobku.

Jednou z príčin malého trhu s biopotravinami u nás je fakt, že štát nevynakladá žiadne prostriedky na propagáciu biopotravín. V krajinách Európskej únie je situácia odlišná. Vlády zdravé stravovanie dotujú a podporujú. Napríklad v Taliansku platí už šesť rokov zákon, ktorý nariaďuje, aby všetky jedlá v školských jedálňach a nemocniciach boli pripravované len z biopotravín. Cieľom zákona je propagovať ekologické poľnohospodárstvo a kvalitné produkty. Na Slovensku je podľa prieskumu Centra enviromentálnych aktivít 51 obchodov s ponukou biopotravín (nerátala sa ponuka v obchodných reťazcoch). S využitím produktov ekologického poľnohospodárstva sa varí zatiaľ iba v 3 reštauráciách a 1 školskom zaradení.