Cesta k harmonizovanému Európskemu platobnému systému

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Analýza konštatuje, že aj sedem rokov po prijatí Akčného plánu pre finančné služby sú národné pravidlá jednotlivých členských krajín v tejto oblasti stále veľmi rôznorodé. Odlišné právne ustanovenia 27 členských štátov zapríčiňujú rigídnosť cien, rozdielnosť služieb v rámci národných platobných systémov a prekážky pre spoločnosti, ktoré chcú svoje platobné služby ponúkať cezhranične.

Navyše súčasná situácia v oblasti finančných služieb, predovšetkým vysoké transakčné náklady, bránia alebo niekedy dokonca zabraňujú cezhraničnému obchodu. Myšlienkou novej smernice je preto pomenovať súčasné trhové nedostatky, absenciu konkurencie a uchopiť stagnáciu kvality produktov.

Autori analyzujú hlavné strategické ciele PSD. Táto nová smernica si kladie za cieľ stimuláciu konkurencie odstraňovaním legislatívnych bariér, zvyšovanie transparentnosti trhu a ustanovenie štandardu práv jednotlivých poskytovateľov služieb a ich klientov. Aj napriek tomu však kapitálové požiadavky zostávajú aj naďalej spornými témami.

Smernica bude zrejme v krátkom čase promptne prijatá Radou a premietnutá do národných legislatív. Aj napriek jestvujúcemu širokému konsenzu o možných ziskoch z prijatia smernice, ďalšou veľkou výzvou bude jej implementácia, tvrdí analýza.

Ochrana konkurencie v oblasti platobných systémov bude prioritou aj naďalej. Táto oblasť má potenciál prilákať väčší počet hráčov a ak by vývoj sledoval ten najoptimistickejší scenár, došlo by k vytvoreniu skutočného paneurópskeho trhu, uzatvárajú autori.


Kompletný text analýzy v anglickom jazyku si môžete prečítať na tejto linke.