CETA, TTIP: Svetový obchod ohrozujú čiastkové národné záujmy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Európski podporovatelia voľného obchodu majú dobrý dôvod na obavy. Za posledné dva týždne sa na verejnosť dostali viaceré znepokojivé informácie.

Na jednej strane sa lobingové skupiny snažia ochrániť svoje záujmy pred konkurenciou, na druhej strane hrozí, že aj niektoré členské štáty sa v rokovaniach namiesto spoločných európskych, sústredia najmä na svoje preferencie.

My v Portugalsku máme veľmi jasný postoj. Svetový obchod považujeme za jeden z pilierov našej budúcej prosperity. Naša ekonomika je jednou z najotvorenejších v Európskej únii a preto sa zabezpečenie prístupu na globálne trhy stalo otázkou zásadného významu.

Štúdia Centra pre výskum hospodárskej politiky (iba v portugalčine) ukázala, že uzatvorenie zmluvy o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) by Portugalsku prinieslo 40 tisíc nových pracovných miest. Z dlhodobého hľadiska by táto ambiciózna zmluva o voľnom obchode medzi EÚ a USA priniesla nárast HDP o približne 1 %, čo je asi 2 miliardy EUR ročne. Nebudeme nečinne stáť, zatiaľ čo iné členské štáty premenia túto príležitosť na nástroj na dosiahnutie ich osobných záujmov a politík. Táto zmluva je pre nás jednoducho príliš dôležitá.

Skúsme si ujasniť niekoľko zásadných princípov. Po prvé: Všetci vieme, že obchodné vyjednávania si vyžadujú určité zručnosti a schopnosť vyvažovať komplexné záujmy. Podstatná je najmä dôveryhodnosť partnerov. Preto je veľmi dôležité, aby sme výsledky týchto zdĺhavých rokovaní opakovane nespochybňovali. Schválený text už nemôžeme znovu otvárať.

Otvorenie dohodnutých ustanovení Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) by ohrozilo ústupky, ktoré sme počas dlhoročných tvrdých vyjednávaní s Kanadou dosiahli. Ďalší partneri, vrátane USA, by mohli začať pochybovať o dôveryhodnosti EÚ a jej schopnostiach stáť si za svojím slovom.

Po druhé: Nepodrývajme naše ambície. Musíme zabezpečiť, aby finančné regulácie boli súčasťou dohôd s Kanadou, Spojenými štátmi a inými krajinami. To zahŕňa aj ochranu investorov. Nerozumiem niektorým námietkam proti zaradeniu ochrany investorov do zmluvy. Mnoho európskych krajín má uzavretých niekoľko bilaterálnych zmlúv s inými ekonomikami, vrátane klauzuly o urovnávaní sporov medzi štátmi a investormi (Investor-State Dispute Settlement – ISDS). Tento systém poskytuje investorom vysokú ochranu. Možno aj vyššiu, ako by bolo potrebné.

A to je presne to, na čo narážam. Musíme spraviť okolo ISDS poriadok. Musíme zachovať priestor na demokratické rozhodovanie a vytvoriť jednotné podmienky v celej EÚ. Toto je jeden z argumentov za začlenenie ISDS do obchodných vyjednávaní. Portugalsko roky trpelo, pretože nemalo v zmluvách zakomponovanú tak vysokú mieru ochrany investorov, ako má napríklad Nemecko alebo Veľká Británia. Preto nemôžeme tolerovať dané status quo v tejto oblasti.  

Po tretie: Nemôžem súhlasiť s pokusmi niektorých krajín nasmerovať vyjednávania tak, aby vyhovovali ich špecifickým národným záujmom a rozličným názorom ich voličov a verejnosti. Obchodná politika je výlučnou kompetenciou EÚ a to z dobrého dôvodu. Výsledky minulých a budúcich rokovaní, a to najmä tak ambicióznych ako sú rokovania o CETA a TTIP, sa dotknú nás všetkých.

Každý pokus zablokovať alebo pozmeniť tento proces kvôli obavám voličov jednotlivých členských štátov prirodzene vyvoláva obavy a narušuje zabehnuté postupy. Som presvedčený, že zdravý rozum a dialóg napokon zvíťazí a že všetky tieto nepríjemnosti náš posilnia a urobia schopnejšími hájiť naše spoločné európske záujmy počas nasledujúcich dôležitých rokovaní.