Čo sa môžeme naučiť z rozdielov v Európe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

deutsche bank research, dbr

 

Európania využívajú služby on-line bankingu rozlične intenzívne. Miera klesá smerom od severu na juh Európy, a od bohatších ku chudobnejším. V skutočnosti možno povedať, že HDP na hlavu a zemepisná výška vysvetľujú 80% variácií v Európe – čo dokazuje jednoduchá regresná analýza. Celkový priemer v EÚ (EÚ25 – 36%) je však značne nižší, než v USA (44%).

Využívanie on-line bankingu rastie – vo všeobecnosti, no nie vždy – na úkor osobných návštev na pobočkách. Bankoví zákazníci v Európe silno posilnili využívanie on-line bankingu. Vo Francúzsku a Taliansku však súčasne narástol počet návštev na pobočkách.

Najčastejšie spomínanou brzdou šírenia on-line bankingu sú obavy z bezpečnosti transakcií. Existuje tu viditeľná negatívna korelácia. Trochu výnimoční s francúzski zákazníci, nakoľko vykazujú priemerné hodnoty rastu napriek tomu, že majú najviac obáv.


Celú analýzu si môžete prečítať v anglickom jazyku na tejto linke.