EFSI: Nový nástroj európskeho rozpočtu?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

InvestEU

zdroj: Európska komisia

Je Európsky fond pre strategické investície (EFSI) tým správnym nástrojom pre budúci rozpočet Európskej únie? Jeho doterajšie výsledky a možné vylepšenia skúma najnovšia analýza bruselského think-tanku CEPS.

EFSI, ako hlavný pilier tzv. Junckerovho investičného plánu, je doteraz najväčším finančným nástrojom podporeným z financií EÚ, ktorý nezapadá pod rozpočtové riadenie Únie. Podľa posledných údajov zmobilizoval v EÚ investície v hodnote viac než 180 miliárd eur a je na dobrej ceste splniť svoj pôvodný cieľ.

Napriek týmto povzbudivým výsledkom autori štúdie ponúkajú niekoľko odporúčaní, ako vylepšiť plánované rozšírenie EFSI – tzv. EFSI 2.0.

Ide najmä o stanovenie nových špecifík doplnkovosti fondu, či posilnenie parlamentného dohľadu nad jeho fungovaním.

https://euractiv.sk/clanky/investicna-politika/kam-idu-peniaze-z-junckerovho-fondu-infografika/

Aby EFSI prispel k širšiemu cieľu kohézie a rozvoja, štúdia ďalej odporúča vytvoriť špecifické „Rozvojové okno“ (Development Window) so zárukou na podporu rizikovejších regiónov, ako aj zriadiť kancelárie Európskeho centa investičného poradenstva (EIAH) vo všetkých členských štátoch.

Celú štúdiu v angličtine nájdete na tejto linke.