Európa, chemikálie a Bushova administratíva

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Aký tlak vyvíjala americká vláda v snahe presadiť v procese prijímania chemickej legislatívy REACH záujmy amerického priemyslu? Odpoveď znie: „Veľký, no opatrným spôsobom“, hovoria autori správy, pôsobiaci na Kennedyho inštitúte pri Freie Universität Berlin. Táto prípadová štúdia bola finalizovaná v januári 2006 na seminári „Americkí lobisti“ pod vedením Dr. Marco Althausa z Deutsches Institut für Public Affairs (DIPA).

Prípadová štúdia je založená na interview so zástupcami MVO i priemyslu a ponúka detailný pohľad za javisko trasatlantického lobingu.

Osoby, ktoré sa zúčastnili na interview či už zo strany MVO (environmentálne, zdravotnícke, spotrebiteľské organizácie) ale priemyselných skupín, si myslia, že Bushova administratíva intervenovala v prospech priemyslu s dlhodobým nasadením značných zdrojov. Obe strany priznali, že táto intervencia bola rozhodujúcim faktorom pre „oslabenie“ REACH počas legislatívneho procesu.

Naproti tomu predstavitelia vlád – európskych i USA – podobné tvrdenia odmietajú. Zástupcovia vlády USA odmietli rozvádzať podrobnosti, ako je americká politika implementovaná v Európe. Na ich odpovediach na otázky však bola viditeľná snaha „nepovedať príliš veľa“.


Plné znenie štúdie nájdete v anglickom jazyku na stránke Nemeckého inštitútu public affairs (DIPA) na tejto linke.