EUtopický sen

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

O tom, ako vytvárať inovatívnejšiu a podnikavejšiu Európu, sa toho povedalo veľa. Nedávna štúdia vedcov z univerzít v Birminghame a Cambridgi sa vracia ku koreňom paradigmy, ktorá kladie nasledovnú otázku: Ako vyzerá podnikateľská idyla? Skôr ako by radili Európe, ako byť úspešná v inováciách, autori štúdie "Snívanie o EUtopii: Vytváranie vízie podnikateľskej idyly" načrtávajú, ako by mali vyzerať ideálne podmienky a prostredie pre podnikateľov.

V EUtopickom sne je Európa inovatívnejšou, podnikavejšou a viac sa dokáže prispôsobovať zmenám. Existuje v ňom jeden úrad na ochranu patentov, inovatívne firmy majú prístup k trhom doma a v zahraničí a existuje koordinovaná politika EÚ pre oblasť inovácií.

Politiky v oblasti podnikania podporujú vytváranie inovatívnych firiem a zvyšujú úroveň R&D investícií v Európe. Vlády uskutočňujú správne kroky pre stimulovanie inovácií a dlhodobého rastu malých a stredných podnikov (SMEs) a vytvárajú prostredie, v ktorom firmy prekvitajú.

Je to len sen. Ale ako blízko sme k jeho realizácii?

Po prvé, EÚ musí vyvinúť úsilie na "finalizovanie niektorých kľúčových iniciatív". So záväzkom Švédskeho predsedníctva napredovať v tejto téme, vyjednávania smerujúce ku komunitárnemu patentu potrebujú priniesť konkrétne výsledky. Aby sa dosiahli takéto výsledky, členské štáty musia lepšie implementovať Zákon o malých podnikoch a musia SMEs postaviť do centra inovačných politík.

Po druhé, stále nevidíme výsledky revízie Lisabonskej stratégie, plánov na prijatie Európskeho zákona o inováciách a ani prvé kroky Európskeho inštitútu inovácie a technológie (EIT).

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso nedávno oznámil, že v centre pozornosti budúcej Komisie bude politika inovácie, čo by mohlo znamenať i vytvorenie postu "inovatívneho super-komisára" – špeciálneho poradcu Komisie pre inovácie.

Pred tromi rokmi sa predseda Európskej komisie Barroso nechal počuť, že zámerom Exekutívy by malo byť, aby sa z európskeho mediálneho výrazu ‘inovácie’ stal symbol Európy. Jeho nedávne vyjadrenia naznačujú, že by sa tak mohlo konečne udiať. Vytvorením portfólia, kde sa všetky tieto oblasti vzájomne k sebe priblížia, vyšle silný politický signál v prospech inovácií.

Na druhej strane, podobne ako národní ministri pre integráciu nedokážu nájsť odpoveď na boj proti diskriminácii, ‘Mr/Ms Innovation" nebude schopný sám čeliť výzvam, ktoré prichádzajú. Preto by sa mali definovať silné multisektorové politiky a témou by sa malo zaoberať celé kolégium komisárov. S ohľadom na to, odpovede pre inovatívnejšiu EÚ budú priamo prichádzať z daňovej politiky, pravidiel pre zamestnanosť, programov R&D, štandardizačných pravidiel, ochrany duševného vlastníctva, konkurenčného rámca a tak ďalej.

Toto by spravilo inovačnú politiku efektívnejšou a podporila by sa európska konkurencieschopnosť, z čoho by získavali inovatívne malé a stredné podniky.

Existuje niekoľko okamžitých krokov, ktoré by bolo potrebné prijať pre podporu inovatívnych malých a stredných firiem:

  • Vytvorenie komunitárneho patentu a jednotnej patentovej jurisdikcie,
  • Definovanie štatútu "Európskej súkromnej firmy", ktorý by odpovedal na prekážky, ktoré dnes bránia cezhraničnému podnikaniu malých a stredných podnikov,
  • Zabezpečiť implementáciu princípov Zákona o malých podnikoch na národnej a európskej úrovni,
  • Zabezpečiť spravodlivý daňový systém, ktorý zvýhodňuje investície do výskumu a vývoja.

Ako Asociácia pre konkurenciu technológií povzbudzujeme predsedu Barrosa, aby predložil [Komisii] tieto myšlienky, ktoré nám pomôžu zhmotniť EUtopiu. Nech to znie akokoľvek vzdialene od reality, Európa potrebuje naplniť tieto ciele, aby uspela vo svete, ktorého skutočnou novou hnacou silou je ekonomika založená na poznatkoch.

Poznámka: Preklad je redakčné skrátený.