Farmaceutický priemysel v číslach 2011

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Správa začína identifikáciou hlavných trendov. V roku 2010 sa v Európe investoval farmapriemysel do výskumu a vývoja približne 27 miliárd eur a celkovo v Európe priamo zamestnáva  640 000 ľudí. Asociácia konštatuje, že tento vývoj nemusí byť dlhodobý, keďže sa  výskumné aktivity čoraz viac presúvajú do rýchlo rozvíjajúcich sa trhov – Brazílie, Číny a Indie. EFPIA tiež tvrdí, že fragmentácia farmaceutického trhu v EÚ s rôznymi podmienkami napomohla rozvoju lukratívneho paralelného obchodu, ktorý nepomáha pacientom a pripravuje priemysel o zdroje aj na RD. Jeho hodnota sa odhaduje na 5,2 miliardy eur v roku 2009.

Až 61 % trhu s novými liekmi pripadá globálne na USA, nasleduje EÚ s 22 %. Medzi  najväčšie výzvy do budúcnosti priemysel z diagnóz zaraďuje z Alzheimerovu chorobu, sklerózu multiplex, rôzne druhy rakoviny a zriedkavé ochorenia.

Farmaceutický priemysel je podľa čísiel publikovaných EFPIA jedným z najvýkonnejších sektorov v oblasti high-tech. Kým sa nový produkt dostane na trh, ubehne 12 až 13 rokov a náklady sa pohybujú nad 1 miliardou eur. Farmaceutický sektor vykazuje najvyššiu mieru intenzity R&D v pomere k predajom, ešte pred IT sektorom. Podľa údajov Eurostatu tvorí sektor najvyššiu pridanú hodnotu na jedného zamestnanca.

Na Slovensku podľa údajov EFPIA pracuje vo farmaceutickom sektore 2000 ľudí. Objem trhu sa na Slovensku pohybuje je 1, 064 miliardy eur.

Pokiaľ ide o generické lieky, ktoré nahrádzajú originálne lieky, EFPIA v správe konštatuje, že je ich podiel na trhu je podstatne vyšší v nových členských krajinách, ktoré majú historicky slabší rámec ochrany duševného vlastníctva. Najvyšší podiel majú na trhu v Poľsku (58 % ) a potom na Slovensku (48 %). Najmenší podiel na trhu majú v Španielsku (7,1) a vo Švajčiarsku (9,2 %).

Celú publikáciu v anglickom jazyku môžete nájsť na tejto linke