Finančná regulácia: Kanál sa zužuje?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Lord Turner, riaditeľ britského Úradu pre finančné služby (FSA) nedávno sľúbil revolúciu vo finančnej regulácii s „prísnejšími kapitálovými pravidlami pre banky a aj pre veľké, predtým neregulované inštitúcie ako sú hedgeové fondy,“ pripomína Whyte vo svojej februárovej analýze.

Správa o finančnej kontrole v EÚ, ktorú vytvorila expertná skupina vedená Jacquesom de Larosiérom, navrhuje vytvorenie dvoch osobitných štruktúr. Whyte vysvetľuje:

  • Prvý systém sa týka tradičnej mikroregulácie. Kontrola inštitúcií sa ponechá v rukách národných regulátorov a medzinárodných kolégií, ktoré budú pokračovať v dozore nad medzinárodnými bankami, avšak s väčšou centrálnou koordináciou (vytvorením nových orgánov pre bankový, poisťovnícky sektor a cenné papiere).
  • Pokiaľ ide o makroreguláciu mala by vzniknúť nová organizácia Európska rada pre systémové riziko (tvorená národnými bankami a regulátormi na čele s Európskou centrálnou bankou), ktorá bude kontrolovať a analyzovať informácie spojené so systémovým rizikom a finančnou stabilitou.

Whyte poukazuje, že pretrvávajúci odpor britskej vlády voči európskej integrácii sa dá demonštrovať aj na „nepatrnom regulačnom režime“, ktorý vláde vo Veľkej Británii. Avšak napriek tomu, že „aj naďalej bude pretrvávať silná neochota prijať spoločnú menu, kríza predostrela otázku, či je len slabá regulácia výhodná“.  

„Hoci de Larosiérova správa neodporúča vytvorenie spoločného celoeurópskeho regulačného orgánu, britská vláda sa možno bude ťažko vyrovnávať aj s novými podpornými regulačnými orgánmi,“ uzatvára Whyte.

„Je to však hanbou, pretože sa môže stať, že nebude možné zrovnať politické obmedzenia s potrebami doby,“ dodáva.


Kompletnú analýzu nájdete tu