Finančná situácia odvetvia elektrickej energie – ekonomická a finančná aktualizácia

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Kríza eurozóny spôsobila všeobecné stiahnutie súkromných fondov z periférie do krajín v jadre eurozóny. Táto kríza podčiarkuje nedostatok integrácie na európskych kapitálových trhoch.

Graf ukazuje ako sa od decembra 2009 do októbra 2012 stiahol súkromný kapitál z periférnych krajín, kde ho naopak nahradil tok verejných peňazí predovšetkým v podobe pôžičiek od ECB.

 

Program Priamej menovej transakcie (OMT) pomohol upokojiť napätie na trhu v poslednom štvrťroku 2012. Veľkou otázkou zostáva, kedy sa zlepšené finančné podmienky prenesú do úverového a ekonomického rastu. Nedávne predpovede EÚ a MMF nepredpokladajú návrat k miernemu rastu až do roku 2014.

Existujú pritom rozličné potreby pre redukciu dlhu verejného a súkromného sektora naprieč krajinami v Európe, ale tiež veľké rozdiely v podmienkach financovania.

Odhad ceny čistej hodnoty trhu firiem pôsobiacich v oblasti elektrickej energie sa v posledných rokoch nerozvinul, tak ako by sa dalo očakávať v časoch ekonomického zmätku.

Ako výsledok rastúcich a nových rizík došlo k posunu vo vnímaní trhových rizík odvetvia elektriny, čím sa zmenila jeho konvenčná obranná koncepcia. Aj v roku 2012 vykazoval sektor utilities slabý výkon pokiaľ ide o cenu akcií, a to najmä z dôvodu vysokej zadlženosti, regulačnému riziku a nízkym prevádzkovým maržiam.

Pomalý rast dopytu, ktorý súvisel s pomalou obnovou ekonomickej aktivity, tvoril základ nízkych cien elektriny. K zníženou veľkoobchodných cien elektriny prispela aj zvyšujúca sa produkcia z obnoviteľných zdrojov. Dotácie na OZE ale zároveň zvýšili účty konečným odberateľom.

Prevádzkové marže pre európske elektrárenské spoločnosti klesli a tvorba cash flow sa stala menej predvídateľná, čím sa stalo financovanie oveľa zložitejším. Napriek tomu kapitálové výdavky na hmotné aktíva preukázali pozoruhodnú odolnosť , zatiaľ čo finančné investície sa takmer zastavili.

Udržiavanie trvalého investičného úsilia v hospodárskom prostredí recesie implikuje to, že európske firmy v odvetví elektriny nie sú schopné znížiť pomer svojho dlhu / equity.  

Hlavný záver tejto analýzy je, že priepasť medzi nákladmi na kapitál a profitabilitou firiem zostáva stabilná, čo indikuje, že priemerná spoločnosť v tomto odvetví prechádza procesom deštrukcie hodnoty, ktorý nevyhnutne reflektujú aj ceny na akciovom trhu.

Celú správu Eurelectric nájdete na tomto odkaze.