Hľadanie férovej mobility pracovnej sily v EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ilustračné, zdroj: pixabay

Mobilita v podobe slobodného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu je jedným zo základných pilierov európskej integrácie. Mobilita osob patrí k najpraktickejším a najprospešnejším právam, ktoré únia zabezpečuje svojim obyvetľom.

Jej existencia zvyšuje v rámci EÚ zamestnanosť a posilňuje jej konkurencieschopnosť lebo vedie k efektívnej alokácii pracovnej sily k ponúkaným miestam a prispieva tak k rastu firiem a zyvšovaniu investícií.

Aj preto únia vníma mobilitu jako jeden z kľúčových prostriedkov ako dosiahnuť svoje dlhodobé ciele v oblasti ekonomickej výkonnosti a práve preto sa ju snažila prehĺbiť v reakcii na finančnú krízu.

Aj napriek tomuto úsiliu ale zostáva miera mobility v rámci únie relatívne nízka. V EÚ žije v inom než rodnom členskom štáte asi 20 miliónov ľudí, čo približne zodpovedná len 3 % únijnej populácie. Každý rok sa medzi členskými krajinami presnú približne 2 milióny ľudí, čo je asi 1/10 všetkých mobilných občanov. Napríklad v USA, ktoré sa často spomínajú na porovnanie sú čísla merajúce mobilitu približne desaťnásobne väčšie.

Relatívne nízka mobilita v Európe má niekoľko dôvodov. Jedným z hlavných sú nepochybne jazykové bariéry, ktorých odstránenie je beh na veľmi dlhú trať.

Ďalšie tvoria napríklad rozdielne inštitúcie pôsobiace na trhu práce, odlišné práva zamestnancov alebo pre občanov zložité zisťovanie ponuky pracovných miest v iných krajinách. Postupným znižovaním týchto bariér je možné posilniť mobilitu a tým aj konkurencieschopnosť únie.

Každá takáto snaha ale bude ale narážať na sociálnu trilemu.

Je to model, podľa ktorého nie je možné mať zároveň plne integrovaný trh práce, národné systémy sociálneho zabezpečenia a vysokú mieru sociálnej ochrany.

Tento problém je vyvolávaný predovšetkým rozdielnymi úrovňami ekonomickej vyspelosti jednotlivých členských krajín, kedy sociálne dávky v jednej krajine môžu byť vyššie než priemerná mzda v inej krajine. Únia si musí medzi týmito troma cieľmi nájsť rozumný kompromis, ktorý síce bude prehlbovať integráciu trhu práce, ale zároveň zachová sociálny štát a vytvorí tak formu mobility, ktorá bude vnímaná ako férová.

 

Celá analýza v anglickom jazyku.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.