Jedno euro na reklamu vytvára sedem eur na HDP

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

reklama

Reklama v Berlíne, zdroj: TASR

Prvá štúdia zameraná na ekonomický a sociálny prínos reklamy v rámci Európskej únie potvrdila silný vplyv reklamného priemyslu na ekonomický rast vo všetkých členských štátoch.

Zrealizovala ju spoločnosť Deloitte za podpory Svetovej federácie zadávateľov reklamy (WFA), ktorej členom je aj Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV). Podľa analýzy reklamný priemysel priamo aj nepriamo ovplyvňuje hospodárstvo Európskej únie v troch kľúčových oblastiach – ekonomika, zamestnanosť a sociálne benefity.

Vplyv na hospodárstvo

Každé euro investované do reklamy vytvára sedem eur na HDP. To znamená, že 92 miliárd eur vynaložených na reklamu v roku 2014 prispelo k HDP sumou 643 miliárd eur, čo predstavuje 4,6 % z celkového HDP Európskej únie.

„V širšom zmysle reklama prispieva k ekonomike vďaka tomu, že podporuje konkurencieschopnosť, poskytuje spotrebiteľom informácie o produktoch a službách a pomáha im v rozhodovaní pri nákupnom procese,“ hovorí výkonný riaditeľ SZZV, Ľubomír Tuchscher.

Reklama zároveň podporuje inovácie, poskytuje firmám stimuly, aby vytvárali produkty a služby, ktoré im poskytnú konkurenčnú výhodu v EÚ aj vo svete.

Reklamný domino efekt

Reklamný priemysel vytvára v Európskej únii 5,8 miliónov pracovných miest. To predstavuje približne 2,6 % všetkých pracovných miest v EÚ.

Pracovné miesta súvisiace priamo s výrobou reklamy tvoria 16 %, 10 % predstavujú pozície v médiách, ktoré sú financované z reklamy, vrátane novinárov a tvorcov obsahu. Najväčšiu skupinu (74 %) tvoria pracovné miesta vytvorené v dôsledku reklamnej činnosti a reklamného stimulovania dopytu po výrobkoch.

Online reklama do veľkej miery financuje služby, vďaka čomu ich môže verejnosť využívať úplne zdarma alebo za veľmi nízku cenu.

Výzva k moratóriu

„Reklama je kľúčovým motorom ekonomiky, ktorý podporuje hospodársku súťaž, inovácie v podnikaní a poskytuje značné výhody pre spoločnosť tým, že úplne alebo čiastočne financuje mediálne služby od správ až po zábavu. Ďalšie obmedzovanie reklamy môže mať významné ekonomické, sociálne aj kultúrne následky,“ hovorí Stephan Loerke, výkonný riaditeľ WFA.

Európsky reklamný priemysel preto vyzýva k moratóriu na ďalšie obmedzenia v oblasti reklamy, aby sa zabezpečilo úplné posúdenie celkového vplyvu akýchkoľvek nových predpisov, vrátane ich neplánovaných dôsledkov.

Obavy priemyslu spočívajú v tom, že nové smernice, ktoré sa týkajú audiovizuálnych mediálnych služieb a elektronického súkromia môžu znamenať ďalšie obmedzenia, ktoré poškodia európsku digitálnu ekonomiku.

Celú štúdiu si môžete prečítať na tejto linke