Konkrétne výsledky pre reformy na Ukrajine

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Hudák

Vazil Hudák, zdroj: TASR

O nevyhnutnosti reforiem a pomoci Ukrajine píše prvý slovenský podpredseda Európskej investičnej banky Vazil Hudák.  

 

Ukrajina zažíva ťažké časy. Výsledky trhových a protikorupčných reforiem sa neprejavia okamžite, vyššie ceny energií však áno.

Pre to, aby sa Ukrajina stala stabilnou a prosperujúcou krajinou, sú reformy nevyhnutné. Znášať obety je ale jednoduchšie vtedy, keď zároveň prinášajú viditeľné výhody, ako napríklad zmodernizovaný systém dodávok vody, bezpečnejšie cesty, opravené nemocnice, alebo zateplené budovy pre ľudí vysídlených kvôli konfliktom v krajine.

V rámci balíka pomoci pre Ukrajinu Európska investičná banka (EIB) spustila v roku 2014 tzv. Osobité opatrenia pre Ukrajinu s cieľom poskytnúť 3 miliardy eur na financovanie infraštruktúry, rozvoja súkromného sektora a opatrení v oblasti klímy do konca tohto roka. Tieto opatrenia idú ruka v ruke s Asociačnou dohodou medzi EÚ a Ukrajinou.

Pondelkovým podpisom štyroch projektov s ukrajinskými zástupcami EIB splnila svoj záväzok. Pôžičky EIB sú súčasťou 11 miliardového balíka podpory pre Ukrajinu, ktorý ohlásila Európska komisia v marci 2014.

Ukrajinská vláda odviedla za tento čas veľa práce. Výrazne pokročila v boji s korupciou, v zlepšovaní štátnej správy a verejného obstarávania, dodržiavaní predpisov na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj pri celkovej reforme finančnej regulácie a daňového systému.

Som hlboko presvedčený o tom, že Ukrajina má Európe čo ponúknuť. Naše projekty preto majú za cieľ priblížiť Ukrajinu bližšie k Európe a vytvárať tak vzájomne prospešné vzťahy.

Namiesto toho, aby poskytovala všeobecnú pomoc, EIB podporuje veľmi špecifické projekty. Detailne tak poznáme hmatateľné výsledky, ktoré prinášajú bežným ľuďom.

Poskytli sme napríklad 120 miliónov eur na zvýšenie energetickej účinnosti na ukrajinských univerzitách. Jedná sa o dobre navrhnutú investíciu s mnohými výhodami. Nielen, že znižuje dopad na životné prostredie a cenu vysokoškolského štúdia, pomáha tiež vytvárať pohodlnejšie učebné prostredie pre tisícky mladých ukrajinských študentov. Skúsenosti, ktoré dosiahnu, sa čoskoro premietnu do výskumu a vývoja, inovácií a následne aj hospodárskej výhody.

Ukrajina má už teraz dobré predpoklady pre rozvoj silného sektora s informačnými technológiami. Predpokladám, že v budúcnosti naša banka podporí projekty práve v tejto oblasti. Podpora EIB by mala tiež pomôcť zastaviť odlev mozgov z Ukrajiny.

Ďalším príkladom je 200 miliónový uver od EIB na modernizáciu verejnej dopravy v dvadsiatich ukrajinských mestách. Ide o nové autobusy, električky a trolejbusy, ktoré, ako dúfame, prispejú v prechode na elektromobilitu. Projekt by mal priniesť úsporu energie, nehovoriac o zlepšení kvality života pre cestujúcich a pozitívnom dopade na životné prostredie.

EIB ide ďalej ako komerčné banky a poskytuje viac než finančnú pomoc. Naše poradenské služby budujú miestne zázemie pre rozvoj a tvorbu komplexných investičných projektov.

Ako banka riadená politikou Európskej únie, EIB poskytuje pôžičky, ktoré musia dosiahnuť pozitívny hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv. Usilujeme tiež o pritiahnutie investícií zo súkromného sektora.

Naše investície na Ukrajine majú za cieľ položiť základy pre väčší tok súkromných financií a dosiahnutie okamžitého hospodárskeho rastu. Dúfame, že prvé znaky týchto investícií sú viditeľné. Za posledný rok vzrástol obchod medzi Európou a Ukrajinou o 7,5 percenta.

Sme radi, že sme splnili náš trojmiliardový záväzok voči Ukrajine. Tým sa však príbeh nekončí. S ukrajinskou vládou chystáme podpis nového memoranda o porozumení, ktoré by malo načrtnúť budúcnosť spolupráce v oblasti financovania a technickej pomoci. EIB tak bude aj naďalej ukrajinským partnerom, ktorý podporuje reformy a prináša hmatateľné výsledky jej občanom.